Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề quản lý nhà chung ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2511 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ chung c ë Hµ Néi trong giai ®o¹n hiÖn nay
LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới , bên cạnh việc xây dựng các chủ trương,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội t vấn đề cải thiện chất lượng
cuộc sống của người dân - vật chất tinh thần luôn được đảng
nhà nước dành cho sự quan tâm đặc biệt. Trong đó việc giải quyết
vấn đề nhà một yêu cầu bức xúcmối quan tâm chung của mọi
tầng lớp dân , các cấp các nghành trong cả nước. Hiện nay
NỘI, mật độ dân s ngày càng cao trong khi quỹ đất lại hạn nên
chúng ta phải có mô hình xây dựng phù hợp. Bên cạnh nhà ở do nhân
dân tự xây dựng nhà biệt thự, NỘI đã tập chung phát triển nhiều
nhà chung cao tầng được đầu theo dự án, nâng cao hiệu
quả sử dụng đấtcác đô thị. Vấn đề đặt raphát triển chung cưcần
phai đi đôi với việc đáp ứng những nhu cầu về dịch vụ đô thi đảm
bảo chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những yếu tố có tính chất
quyết định trong thành công của hình phát triển chung cao
tầng. Nguyên nhân bản khiến trước đây người dân e ngại sống
trong các chung do các chung không sự quản thống
nhất, cung cấp dịch vụ đồng bộ duy tu bảo trì công trình. Các
chung cao tầng hiện nay được lắp đặt nhiều trang bị như thang
máy, máy bơm nước, máy phát điện d phòng, thiết bị phòng chống
cháy , …Cần phải hình quản lý, cung cấp dịch vụ duy tu
công trình phù hợp và do một đơn vị thống nhất thực hiện
Với mục tiêu tìm ra hình quản thích hợp cho các chung
cao tầng ở HÀ NỘI hiện nay thì việc nghiên cứu đề tài: “Một số vấn đề
- 1 -
Một số vấn đề quản lý nhà chung ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề quản lý nhà chung ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Một số vấn đề quản lý nhà chung ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 9 10 544