Ktl-icon-tai-lieu

Mục tiêu của liên minh Châu Âu

Được đăng lên bởi Khánh Ngốc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong mối quan hệ hướng tới Việt Nam, mục tiêu của Liên Minh Châu Âu là:
-hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam và cải thiện điều kiện sống của người nghèo;
-khuyến khích Việt Nam hội nhập kinh tế và hệ thống thương mại thế giới, hỗ trợ quá trình cải cách kinh
tế xã hội;
-hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới một xã hội mở dựa trên quản lý công lành mạnh, tôn
trọng pháp luật và nhân quyền;
-nâng cao hình ảnh của Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam.
Trong bối cảnh này, Liên Minh Châu Âu và Phái Đoàn tại Việt Nam đóng một phần quan trọng trong sự
định hình Liên Minh Châu Âu cùng chương trình nghị sự thế giới.
Hiệp định PCA mới thể hiện sự cam kết của EU tiến lên quan hệ hiện đại trên diện rộng và cùng có lợi
với Việt Nam. Hiệp định này sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác EU-Việt Nam trên các lĩnh vực như
thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học và kỹ thuật, quản lý công tốt, cũng như du lịch, văn hóa,
di cư, và cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức.

...
Trong mối quan hệ hướng tới Việt Nam, mục tiêu của Liên Minh Châu Âu là:
-hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam và cải thiện điều kiện sống của người nghèo;
-khuyến khích Việt Nam hội nhập kinh tế và hệ thống thương mại thế giới, hỗ trợ quá trình cải cách kinh
tế xã hội;
-hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới một xã hội mở dựa trên quản lý công lành mạnh, tôn
trọng pháp luật và nhân quyền;
-nâng cao hình ảnh của Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam.
Trong bối cảnh này, Liên Minh Châu Âu và Phái Đoàn tại Việt Nam đóng một phần quan trọng trong sự
định hình Liên Minh Châu Âu cùng chương trình nghị sự thế giới.
Hiệp định PCA mới thể hiện sự cam kết của EU tiến lên quan hệ hiện đại trên diện rộng và cùng có lợi
với Việt Nam. Hiệp định này sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác EU-Việt Nam trên các lĩnh vực như
thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học và kỹ thuật, quản lý công tốt, cũng như du lịch, văn hóa,
di cư, và cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức.
Mục tiêu của liên minh Châu Âu - Người đăng: Khánh Ngốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mục tiêu của liên minh Châu Âu 9 10 427