Ktl-icon-tai-lieu

Muixi khoan

Được đăng lên bởi bnlam84-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TO MÔ HÌNH MŨI KHOAN RUT GÀ
Thc sĩ Lê Trung Thc
Khái nim
Mũi khoan là mt dng c ct không th thiếu trong ngh cơ khí. Chúng có rt nhiu
loi. Mt s dng c ct gia công l cho trên hình 1. Hình 2 là kết cu đin hình ca
mt mũi khoan rut gà. Mũi khoan cũng còn có tên gi là lưỡi khoan.
Hình 1 Hình 2
Kết cu mũi khoan gm có ba phn: đuôi, thân và lưỡi ct.
Đuôi mũi khoan thường có hình tr hoc côn. Vic v phn này không có gì khó
khăn bng các lnh Extrude, Revolve.
Thân mũi khoan có rãnh xon dùng cho vic thoát phoi. Khó khăn nht khi v phn
này là xác định tiết din quét ca rãnh.
Lưỡi ct gm có hai cnh ct đặt nghiêng vi nhau mt góc 118 độ (hình 3), gia
có lưỡi ct ngang (hình 4).
Hình 3 Hình 4
Đặc đim ca lưỡi ct là có góc trước và góc sau thay đổi theo đường xoc c. Đây
là phn khó nht khi v mũi khoan.
Muixi khoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Muixi khoan - Người đăng: bnlam84-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Muixi khoan 9 10 980