Ktl-icon-tai-lieu

nấm sợi phân lập từ đất phân hủy ddt, cenlulose

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 7762 lần   |   Lượt tải: 20 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

----------------///----------------

Đào Thị Ngọc Ánh

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI, KHẢ NĂNG PHÂN HỦY DDT
VÀ SINH LACCASE CỦA CHỦNG NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ ĐẤT
Ô NHIỄM HỖN HỢP THUỐC TRỪ SÂU

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC

Thái Nguyên - 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

----------------///----------------

Đào Thị Ngọc Ánh

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI, KHẢ NĂNG PHÂN HỦY
DDT VÀ SINH LACCASE CỦA CHỦNG NẤM SỢI
PHÂN LẬP TỪ ĐẤT Ô NHIỄM HỖN HỢP THUỐC TRỪ SÂU

Chuyên ngành
Mã số

: Sinh học thực nghiệm
: 60.42.30

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà

Thái Nguyên - 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Lời Cảm Ơn !
Trong quá trình nghiên cứu vừa qua, tôi gửi lời cảm ơn chân thành và
sâu sắc đến sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà,
và các anh chị trong nhóm nghiên cứu Công nghệ sinh học xử lý khử độc các
chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, phòng Công nghệ Sinh học Môi trường,
đặc biệt là Ths. Nguyên Bá Hữu, KS. Đàm Thúy Hằng, KS.Nguyễn Nguyên
Quang, KS. Nguyễn Quang Huy.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới Khoa sau đại học, Khoa Sinh-Kỹ
thuật nông nghiệp – Trường đại học Sư phạm – Đại Học Thái Nguyên và lãnh
đạo Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã tận
tình dạy dỗ và tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học và thực hiện
luận văn này.
Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn những người thân trong gia đình và bạn bè
đã tạo điều kiện động viên giúp đỡ tôi cả về vật chất và tinh thần để tôi có thể
hoàn thành bản luận văn này.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2009

Đào Thị Ngọc Ánh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

2,4-D

2,4,- dichlorophenoxyacetic acid

2,4,5-T

2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid

2,3,7,8-TCDD

2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxin

ABTS

2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)

bp

Base pair

DDE

Dichlorodiphenyldichloroethylene

DDD

Dichlorodiphenyldichloroethane

DDT

Dichloro - Trichloroethane Diphenyl

DNA

Deoxyribonucleic acid

EC

Enzyme Commission

EPA

U.S. Environmental Protection Agency

HCH

Hexacyclohexan

Lac

Laccase

LB

Luria - Bertani

LiP

Lignin peroxidase

MnP

Manganese peroxidase

PAH

Polycyclic aromatic hydrocarbon

PCB

Polychlorinated biphenyl

PCR

Polymerase Chain Reaction

POP

Persistent Organic Pollutant

RBBR

Remazol brill...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
----------------///----------------
Đào Thị Ngc Ánh
NGHIÊN CU PHÂN LOI, KH NĂNG PHÂN HỦY DDT
VÀ SINH LACCASE CA CHNG NM SI PHÂN LP T ĐẤT
Ô NHIM HN HP THUC TR SÂU
LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC
Thái Nguyên - 2009
nấm sợi phân lập từ đất phân hủy ddt, cenlulose - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nấm sợi phân lập từ đất phân hủy ddt, cenlulose - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
nấm sợi phân lập từ đất phân hủy ddt, cenlulose 9 10 402