Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả sản xuất cam tại Bắc Quang - Hà Giang

Được đăng lên bởi quyetkthg
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 3909 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất cây ăn quả,
do vậy sản xuất cây ăn quả đã trở thành một trong những ngành sản xuất quan
trọng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đất nước.
Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là từ khi có
Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta đã
đạt được những thành tựu nổi bật, tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong
đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Cùng với thắng lợi đó, phong trào trồng
cây ăn quả, đặc biệt là các cây ăn quả đặc sản được phát triển mạnh mẽ cả về
diện tích, năng suất, chất lượng, sản lượng. Tuy nhiên, do đây là phong trào
hầu như mang tính tự phát, hiệu quả kinh tế chưa được quan tâm đầy đủ. Vấn
đề đặt ra là với mỗi địa phương, diện tích từng loại cây nên phát triển là bao
nhiêu, tỷ trọng cơ cấu cây trồng ra sao để phù hợp với yêu cầu thị trường và
mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất cần phải được quan tâm giải quyết.
Nông nghiệp nước ta rất đa dạng, phong phú về sản phẩm và ngày càng
được bổ sung, hoàn thiện để có thể đáp ứng đủ và có chất lượng các loại sản
phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội, trong đó có nhu cầu hoa quả ngày
một tăng lên và không thể thiếu được. Trong các loại quả, sử dụng rộng rãi
hàng ngày, Cam là một loại quả giàu vitamin và bổ dưỡng.
Cam là một loại quả được tiêu dùng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.
Ngoài ăn tươi, cam còn được chế biến làm nước giải khát. Ở Việt Nam, trồng
cam không những góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, ổn định
sản xuất, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho các hộ nông dân mà còn góp
phần khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên nông nghiệp như: đất, nước,
khí hậu, lao động…

2

Cùng với cam Bố Trạch (Quảng Bình), cam Vinh (Nghệ An), cam Hà
Giang là một thương hiệu cam được người tiêu dùng cả nước biết đến. Với
điều kiện tự nhiên thích hợp, lý tưởng cho phát triển cây cam, tiềm năng phát
triển cây cam ở Hà Giang vẫn còn lớn so với hiện trạng, đặc biệt là khả năng
tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong
định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, cây
cam vẫn giữ vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp của địa phương.
Quá trình phát triển và hiệu quả kinh tế sản xuất cam của nước ta nói
chung và của Hà Giang nói riêng luôn gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã
hội và quá trình đổi mới quản lý, đồng thời chịu tác động sâu sắc của những
biến động về g...
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nước ta nhiều điều kiện thuận lợi đphát triển sản xuất cây ăn quả,
do vậy sản xuất cây ăn quả đã trở thành một trong những ngành sản xuất quan
trọng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đất nước.
Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, nhất từ khi
Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, nông nghiệpkinh tế nông thôn nước ta đã
đạt được những thành tựu nổi bật, tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong
đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Cùng với thắng lợi đó, phong trào trồng
cây ăn quả, đặc biệtcác cây ăn quả đặc sản được phát triển mạnh mẽ cả về
diện tích, năng suất, chất lượng, sản lượng. Tuy nhiên, do đây phong trào
hầu như mang tính tự phát, hiệu quả kinh tế chưa được quan tâm đầy đủ. Vấn
đề đặt ra với mỗi địa phương, diện tích từng loại cây nên phát triển bao
nhiêu, tỷ trọng cấu cây trồng ra sao để phù hợp với yêu cầu thị trường
mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất cần phải được quan tâm giải quyết.
Nông nghiệp nước ta rất đa dạng, phong phú về sản phẩm và ngày càng
được bổ sung, hoàn thiện để thể đáp ứng đủ chất lượng các loại sản
phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của hội, trong đó nhu cầu hoa quả ngày
một tăng lên không thể thiếu được. Trong các loại quả, sử dụng rộng rãi
hàng ngày, Cam là một loại quả giàu vitamin và bổ dưỡng.
Cam là một loại quả được tiêu dùng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.
Ngoài ăn tươi, cam còn được chế biến làm nước giải khát.Việt Nam, trồng
cam không những góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, ổn định
sản xuất, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho các hộ nông dân mà còn góp
phần khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên nông nghiệp như: đất, nước,
khí hậu, lao động…
1
Nâng cao hiệu quả sản xuất cam tại Bắc Quang - Hà Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả sản xuất cam tại Bắc Quang - Hà Giang - Người đăng: quyetkthg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả sản xuất cam tại Bắc Quang - Hà Giang 9 10 825