Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi gabong
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 5920 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------------

NGUYỄN VĂN HỒNG

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN
GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG
PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------------------------

NGUYỄN VĂN HỒNG

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN
GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG
PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN

CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT
MÃ SỐ: 60.62.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ XUÂN BÌNH

THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
này là hoàn toàn trung thực và chưa hề sử dụng cho bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các
thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này đã được ghi rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2009
TÁC GIẢ

Nguyễn Văn Hồng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn PSG. TS. Ngô Xuân Bình - Phó Trưởng
Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ,
hướng dẫn tôi trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, cũng như trong quá
trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp.
Tập thể Thầy giáo, Cô giáo Khoa Nông học, đặc biệt là Cán bộ Giáo
viên thuộc bộ môn Công nghệ Sinh học và bảo quản chế biến – Khoa Nông
học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
Cảm các sinh viên thực tập tốt nghiệp K36TT, K37TT và nhóm sinh
viên nghiên cứu khoa học K38 CNSH – Trường Đại học Nông Lâm Thái
nguyên đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
Cảm ơn bạn bè và người thân đă động viên giúp đỡ tôi trong quá trình
học tập và hoàn thành luận văn.
Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!
TÁC GIẢ

Nguyễn Văn Hồng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênNHỮNG TỪ VIẾT TẮT
CT

- Công thức

TN

- Thí nghiệm

ĐTST

- Điều tiết sinh trưởng

MS

- Murashinge and Skoog, 1962

BAP

- 6-benzylaminopurine

Kinetin - 6-furfurylaminopurine
DTZ

- Thidiazuron

NAA

- α-Naphlene axetic acid

2,4 - D

- Axid 2,4 dichlorophenoxy acetic

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMỤC LỤC...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên h tt
p : / /
ww w .
l
r c
- t
nu .
e du .
v n
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------------
NGUYỄN VĂN HỒNG
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
NHÂN
GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG
PHƯƠNG
PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI
NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN - Người đăng: gabong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN 9 10 331