Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng

Được đăng lên bởi Snow Storm
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 3277 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN HOÁ HỌC

Nguyễn Quang Huy

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH TINH BỘT
BẰNG MỘT SỐ TÁC NHÂN HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC

Hà Nội - Năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN HOÁ HỌC

Nguyễn Quang Huy

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH TINH BỘT
BẰNG MỘT SỐ TÁC NHÂN HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Chuyên ngành:
Mã số:

Hóa hữu cơ
62.44.27.01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS. Nguyễn Văn Khôi

Hà Nội - Năm 2012

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu do tôi và các cộng
sự thực hiện. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng
được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả

Nguyễn Quang Huy

ii

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện công trình nghiên cứu tôi đã nhận được nhiều
sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo chân tình của Thầy Cô, bạn bè, đồng
nghiệp và các Cơ quan.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn
Khôi đã cho những kiến thức vô cùng quí báu đồng thời giúp đỡ tận tình cùng
các Anh Chị, bạn bè, đồng nghiệp Phòng Vật liệu polyme luôn động viên, giúp
đỡ tôi thực hiện thành công luận án tiến sỹ này.
Tôi xin cảm ơn chân thành Lãnh đạo, phòng quản lý tổng hợp, các bạn
đồng nghiệp Viện Hóa học - Viện KH&CN Việt Nam đã hết lòng ủng hộ giúp đỡ
tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án này.
Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp tại Viện Hóa học, các đơn vị phối hợp
nghiên cứu: Công ty dược phẩm Hà Thành, Viện Hóa Công nghiệp Việt Nam,
Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như động viên, chia sẻ để tôi hoàn thành những
phần việc trong luận án.
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy cô, Giáo sư, Phó giáo sư,
Tiến sĩ đã đóng góp những ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thiện luận án này.

iii

DANH MỤC CÁC

HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AA

:

Axit acrylic

AM

:

Acrylamit

AN

:

Acrylonitrin

AMS-1

:

Tinh bột biến tính bằng axit acrylic (Acrylic acid modified
tapioca starch)

AMS-2

:

Tinh bột biến tính bằng axit acrylamit (Acrylamit acid modified
tapioca starch)

Am

:

Amylozơ

Ap

:

Amylopectin

AUL

:

Độ hấp thụ dưới tải trọng (Absobency under load)

BMA

:

n-butylmetacrylat

CMS

:

Cacboxymetyl tinh bột

DMSO

:

Dimetyl sulfoxyt

DSC

:

Nhiệt vi sai quét (Differential Scanning Calorimetry)

DTA

:

Phân tích nhiệt vi sai (Differential Thermal Analysis)

DMF

:

Dimetyl formamit

DS

:

Độ...
B O VIN KHOA H VIT NAM
VIỆN HOÁ HỌC
Nguyn Quang Huy
NGHIÊN CỨU BIN TÍNH TINH BỘT
BNG MT S TÁC NHÂN HÓA HỌC VÀ ỨNG DNG
LU C
i - 
Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng - Người đăng: Snow Storm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng 9 10 748