Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu cấu trúc tập hợp giọt nhũ tương dầu 1

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệpSV: Nguyễn Văn Tuấn

SV: Nguyễn Văn Tuấn

LỜI MỞ ĐẦU
Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong
thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự tỏa mùi, có mùi khó
chịu, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái.
Hiện nay, ô nhiễm khí quyển là vấn đề thời sự nóng bỏng của cá thế giới chứ
không phải riêng của một quốc gia nào. Môi trường khí quyển đang có nhiều biến đổi rõ
rệt và có ảnh hưởng xấu đến con người và các sinh vật. Hàng năm con người khai thác và
sử dụng hàng tỉ tấn than đỏ, dầu mỏ, khí đốt. Đồng thời cũng thải vào môi trường một
khối lượng lớn các chất thải khác nhau, làm cho hàm lượng các loại khí độc hại tăng lên
nhanh chóng.
Đáng quan tâm hơn cả là các khí thải của loại động cơ chạy với nguyên liệu diesel
và xăng.
Ngày nay trên thế giới có xu hướng diesel húa các loại động cơ, nhiên liệu diesel sẽ
được sử dụng ngày càng nhiều hơn so với nhiêu liệu xăng. Cụ thể theo thống kê ở Mỹ có tới
94% động cơ chạy bằng nguyên nhiên liệu diesel, ở Việt Nam là 21,7%. Sỡ dĩ là do động cơ
này có những ưu điểm vượt trội so với động cơ xăng như momen xoắn cao, bền, đặc biệt là
khả năng duy trì công suất trong những điều kiện hoạt động rộng. Chi phí để sản xuất nhiên
liệu diesel cũng rẽ hơn rất nhiều so với nhiêu liệu xăng do nú không phải sử dụng các quá
trình chế biến phức tạp. Khi sử dụng, ta tiết kiệm được 1/ 3 lượng nhiên liệu và nồng độ khí
CO sinh ra trong khí thải động cơ diesel ít hơn so với động cơ xăng ở điều kiện vận hành
2

tương đương.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm này chúng ta không thể không bàn về những
nhược điểm mà động cơ này gây ra đối với con người và môi trường sinh thái đó là hàm
lượng NO , PM, CO, muội, …trong khí thải rất cao. Đã có rất nhiều điều luật được ban hành
x

nhằm giảm tải hàm lượng khí thải sinh ra bởi động cơ diesel như : Liên minh Châu Âu đã
ban hành điều luật Euro 4 có hiệu lực năm 2005 yêu cầu giảm PM trong khí thải tới 90% cho
các đời động cơ diesel mới, ở Mỹ cơ quan bảo vệ môi trường EPA có ban hành điều luật
HDE 2007 là động cơ diesel phải giảm hàm lượng PM trong khí thải từ 85 – 90% còn NO
phải giảm trên 25 – 30%.

x

Để thực hiện được những yêu cầu nghiêm ngặt đối với môi trường, có rất nhiều
biện pháp đã được đề nghị như: sử dụng thiết bị bẫy hạt, bộ xúc tác oxy húa,
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Trịnh
Đồ án tốt nghiệpSV: Nguyễn Văn Tuấn

SV: Nguyễn Văn Tuấn

xúc tác có tính lựa chọn (SCR), bộ thiết bị tuần hoàn khí thải (ER...
Đồ án tốt nghiệpSV: Nguyễn Văn Tuấn SV: Nguyễn Văn Tuấn
LỜI MỞ ĐẦU
Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong
thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự tỏa mùi, có mùi khó
chịu, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái.
Hiện nay, ô nhiễm khí quyển vấn đề thời sự nóng bỏng của cá thế giới chứ
không phải riêng của một quốc gia nào. Môi trường khí quyển đang nhiều biến đổi
rệt và có ảnh hưởng xấu đến con người và các sinh vật. Hàng năm con người khai thác và
sử dụng hàng tỉ tấn than đỏ, dầu mỏ, k đốt. Đồng thời cũng thải o môi trường một
khốiợng lớn các chất thải khác nhau, làm cho hàm lượng các loại khí độc hạing lên
nhanh chóng.
Đáng quan tâm hơn cả các khí thải của loại động cơ chạy với nguyên liệu diesel
và xăng.
Ngày nay trên thế giixu hướng diesel a c loại động cơ, nhiên liu diesel sẽ
được sử dng ngày càng nhiều n so với nhiêu liệung. Cụ thể theo thống kê ở Mỹ có tới
94% đng cơ chy bng ngun nhiên liệu diesel, ở Việt Nam 21,7%. Sỡ dĩ do đng
y có nhng ưu điểm vưt trội so với động cơ xăng như momen xon cao, bền, đặc bit là
khả năng duy trì công suất trong nhng điu kin hoạt đng rng. Chi phí để sản xuất nhiên
liu diesel ng rẽ n rất nhiu so vi nhu liu xăng do không phải sử dụng c quá
trình chế biến phức tạp. Khi sử dng, ta tiết kiệm được 1/ 3 lượng nhiên liu và nồng độ khí
CO
2
sinh ra trong khí thải động diesel ít n so với động xăng điều kin vận nh
ơng đương.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm này chúng ta không thể không bàn về những
nhược điểm động này gây ra đối với con người môi trường sinh thái đó là hàm
ng NO
x
, PM, CO, muội, …trong khí thi rất cao. Đã có rt nhiu điu luật được ban hành
nhm giảm tải m lượng kthải sinh ra bởi động diesel như : Liên minh Châu Âu đã
ban hành điu lut Euro 4 có hiu lực m 2005 u cầu giảm PM trong khí thải ti 90% cho
các đời đng diesel mi, M quan bảo vệ môi trưng EPA có ban hành điu luật
HDE 2007 là động cơ diesel phải giảm hàm lượng PM trong khí thải từ 85 – 90% còn NO
x
phi giảm trên 25 30%.
Nghiên cứu cấu trúc tập hợp giọt nhũ tương dầu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu cấu trúc tập hợp giọt nhũ tương dầu 1 - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Nghiên cứu cấu trúc tập hợp giọt nhũ tương dầu 1 9 10 790