Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu mối liên kết bốn nhà trong sản xuất và phát triển rau hữu cơ tại xã Nhuận Trạch Lương Sơn Hòa Bình

Được đăng lên bởi bttuoi90
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1976 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Việc sử dụng hóa chất độc hại, kim loại nặng, tồn dư thuốc bảo vệ thực
vật (BVTV) và ô nhiễm vi sinh vật trong sản xuất rau đã gây ảnh hưởng
không nhỏ trước mắt cũng như lâu dài đối với sức khỏe của cộng đồng. Tình
trạng ngộ độc thực phẩm nói chung và tình trạng ngộ độc do ăn phải rau
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng đã trở thành nỗi lo cho
chung cho cả xã hội và người tiêu dùng. Đứng trước tình trạng đó nhà nước
đã có nhiều chính sách khuyến khích người nông dân sản xuất nông sản theo
mô hình sản xuất sạch. Tuy nhiên việc tổ chức và quản lý rau hữu cơ (RHC)
từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ còn nảy sinh nhiều bất cập. Người
tiêu dùng không phân biệt được sự khác nhau giữa rau hữu cơ và rau thường,
người sản xuất thì sản xuất với chi phí cao nhưng giá bán không cao nên
không mặn mà sản xuất. Thậm trí chạy theo lợi nhuận mà vi phạm quy trình,
thiếu nhẵn mác, và thậm trí trộn rau thường vào để bán v.v…Sở dĩ có tình
trạng như vậy là do chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa những tác nhân tham
gia sản xuất như người nông dân, nhà nước, các doanh nghiệp, và nhà khoa
học. Một số tỉnh cũng đã áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ như Hà Nội,
Hưng Yên… nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn. Nhưng đến với
huyện Lương Sơn, Hòa chúng ta sẽ thấy được những thửa ruộng bạt ngàn
màu xanh của rau sạch. Đó là kết quả của một dự án phát triển mô hình hợp
tác xã (HTX) kiểu mới do Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Phát
triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc
tế Tây Ban Nha thực hiện.

1

HTX kiểu mới có sự liên kết “4 nhà” - nhà nông, nhà khoa học, doanh
nghiệp và Nhà nước. Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Phát triển
Nông nghiệp Nông thôn hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà chế biến,
cung cấp thiết bị quản lý truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm; đầu
tư hệ thống lưới che chắn cây trồng tránh rủi ro về thời tiết, tư vấn thiết lập
mô hình quản lý chất lượng sản phẩm hữu cơ, thông tin tuyên truyền quảng
bá hình ảnh về HTX và các sản phẩm kinh doanh của HTX.
Mô hình này được thực hiện thí điểm trước khi được nhân rộng ra các
khu vực ở tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh thành khác, trong cả nước. Kết quả
ban đầu cho thấy hiệu quả đáng kể, góp phần nâng cao thu nhập của nông
dân và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đánh giá được
những hiệu quả đó tôi tiến hành thực hiện đề tài “ Nghiên cứu mối liên kết
“4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tại xã Nhuận Trạ...
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Việc sử dụng hóa chất độc hại, kim loại nặng, tồnthuốc bảo v thực
vật (BVTV) ô nhiễm vi sinh vật trong sản xuất rau đã gây ảnh hưởng
không nhỏ trước mắt ng như lâu dài đối với sức khỏe của cộng đồng. Tình
trạng ngộ độc thực phẩm nói chung tình trạng ngộ độc do ăn phải rau
không đảm bảo v sinh an toàn thực phẩm nói riêng đã tr thành nỗi lo cho
chung cho cả xã hội và người tiêu ng. Đứng trước tình trạng đó n nước
đã có nhiều chính sách khuyến khích người nông dân sản xuất nông sản theo
nh sản xuất sạch. Tuy nhiên việc tổ chức và quản lý rau hữu cơ (RHC)
từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ còn nảy sinh nhiều bất cập. Người
tiêu dùng không phân biệt được sự khác nhau giữa rau hữu cơ và rau thường,
người sản xuất thì sản xuất với chi phí cao nhưng giá bán không cao nên
không mặn mà sản xuất. Thậm trí chạy theo lợi nhuận mà vi phạm quy trình,
thiếu nhẵnc, và thậm trí trộn rau thường vào để bán v.v…Sở tình
trạng n vậy do chưa sự gắn kết chặt chẽ giữa những tác nhân tham
gia sản xuất như người nông dân, nhà nước, các doanh nghiệp, nhà khoa
học. Một số tỉnh cũng đã áp dụng mô hình trồng rau hữu như Hà Nội,
Hưng Yên… nhưng chưa đạt được kết qu mong muốn. Nhưng đến với
huyện Lương Sơn, Hòa chúng ta sẽ thấy được những thửa ruộng bạt ngàn
màu xanh của rau sạch. Đó kết quả của một dự án phát triển mônh hợp
tác (HTX) kiểu mới do Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Phát
triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc
tế Tây Ban Nha thực hiện.
1
Nghiên cứu mối liên kết bốn nhà trong sản xuất và phát triển rau hữu cơ tại xã Nhuận Trạch Lương Sơn Hòa Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu mối liên kết bốn nhà trong sản xuất và phát triển rau hữu cơ tại xã Nhuận Trạch Lương Sơn Hòa Bình - Người đăng: bttuoi90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Nghiên cứu mối liên kết bốn nhà trong sản xuất và phát triển rau hữu cơ tại xã Nhuận Trạch Lương Sơn Hòa Bình 9 10 740