Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU MỘT VÀI KHÍA CẠNH VỀ ĐỘ AN TOÀN CỦA AES

Được đăng lên bởi Nam Mo
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
------------------------------------

LƯU THỊ THÚY LINH

NGHIÊN CỨU MỘT VÀI KHÍA CẠNH VỀ ĐỘ AN TOÀN
CỦA AES

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Mã số: 60.52.02.08

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - NĂM 2013

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: GS-TS. NGUYỄN BÌNH

Phản biện 1:…………………………………………….

Phản biện 2:…………………………………………….

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:….giờ…..ngày….tháng….năm…..

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vào năm 1997, Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST) của Mỹ đã phát
động cuộc thi nhằm xây dựng một chuẩn mã dữ liệu mới thay thế cho chuẩn mã dữ
liệu cũ DES được đưa ra từ năm 1997. Qua quá trình tuyển chọn vào tháng 10 năm
2000, NIST đã công bố chuẩn mã dữ liệu mới được lựa chọn là thuật toán "Rijndael",
được thiết kế bởi 2 nhà mật mã học người Bỉ là Joan Daemen và Vincent Rijmen.
Thuật toán được đặt tên là "Rijndael" khi tham gia cuộc thi thiết kế AES.
Khác với với DES sử dụng mạng Feistel, Rijndael sử dụng mạng thay thế-hoán
vị. AES có thể dễ dàng thực hiện với tốc độ cao bằng phần mềm hoặc phần cứng và
không đòi hỏi nhiều bộ nhớ. Việc chấp nhận Rijndael như là AES là một cột mốc lớn
trong lịch sử mật mã. Rijndael đã nhanh chóng trở thành hệ mật được sử dụng rộng rãi
nhất trên thế giới.
Với tầm quan trọng của AES, việc tìm hiểu và đánh giá độ an toàn của AES
trước các tấn công mật mã là rất cần thiết. Hiện nay, vẫn còn ít nghiên cứu về vấn đề
này. Chính vì vậy em chọn đề tài “Nghiên cứu một vài khía cạnh về độ an toàn của
AES” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu
 Tìm hiểu chung về thuật toán, cấu trúc AES
 Tìm hiểu về thám mã, một số loại thám mã
 Xem xét độ an toàn của an toàn của AES với thám mã lượng sai - một trong
hai tấn công mật mã mạnh nhất cho đến nay đối với mã khối nói chung

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Mã khối AES.
Phạm vi nghiên cứu: Độ an toàn của AES với thám mã lượng sai.

4. Phƣơng pháp nghiên cứu
 Khảo sát các nghiên cứu, tài liệu liên quan để thu thập thông tin về cơ sở lý
thuyết từ nhiều nguồn (tài liệu, sách giáo trình, Internet…)

2

 Tổng hợp các kết quả nghiên cứu để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với nội
dung nghiên cứu

5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
------------------------------------
LƯU THỊ THÚY LINH
NGHIÊN CU MT VÀI KHÍA CNH V ĐỘ AN TOÀN
CA AES
CHUYÊN NGÀNH: K THUT VIN THÔNG
Mã s: 60.52.02.08
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NI - NĂM 2013
NGHIÊN CỨU MỘT VÀI KHÍA CẠNH VỀ ĐỘ AN TOÀN CỦA AES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU MỘT VÀI KHÍA CẠNH VỀ ĐỘ AN TOÀN CỦA AES - Người đăng: Nam Mo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
NGHIÊN CỨU MỘT VÀI KHÍA CẠNH VỀ ĐỘ AN TOÀN CỦA AES 9 10 597