Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH Vigna radiata (L.) Wilczek

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
`

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
----------------------------------

HOÀNG THỊ THAO

NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT
SỐ GIỐNG ĐẬU XANH [Vigna radiata (L.) Wilczek]

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THÁI NGUYÊN – 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
----------------------------------

HOÀNG THỊ THAO

NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN
CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH
[Vigna radiata (L.) Wilczek]

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Mã số: 60 42 80

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VŨ THANH THANH

THÁI NGUYÊN - 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố
trong bất kỳ công trình nào khác.
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2010.
Tác giả luận văn

Hoàng Thị Thao

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

iLỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi
điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Chu Hoàng Mậu đã tài trợ một
phần kinh phí và tạo điều kiện để tôi hoàn thành kết quả của luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lê Văn Sơn, ThS. Đỗ Tiến Phát- Phòng
Công nghệ tế bào thực vật - Viện Công nghệ Sinh học đã hết lòng giúp đỡ tôi
hoàn thành luận văn này.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các kỹ thuật viên
phòng thí nghiệm sinh học – Khoa khoa học sự sống - Trường Đại học Khoa
học - Đại học Thái Nguyên và Bộ môn Sinh học phân tử, Công nghệ gen Viện Khoa học Sự sống - Đại học Thái Nguyên.
Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn Bộ môn Hệ thống canh tác - Viện nghiên
cứu Ngô đã cung cấp một số giống đậu xanh giúp tôi có thể thực hiện luận văn.
Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã nhiệt
tình ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Công trình được thực hiện với sự tài trợ kinh phí của dự án TRIG. Tác
giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.
Tác giả luận văn

Hoàng Thị Thao

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

iiMỤC LỤC
Lời cam đoan..................................................................................................... i
Lời...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
`
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
----------------------------------
HOÀNG TH THAO
NGHIÊN CỨU QUAN H DI TRUYỀN CỦA MỘT
S GIỐNG ĐẬU XANH [Vigna radiata (L.) Wilczek]
LUẬNN THẠCCÔNG NGH SINH HỌC
THÁI NGUYÊN 2010
NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH Vigna radiata (L.) Wilczek - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH Vigna radiata (L.) Wilczek - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH Vigna radiata (L.) Wilczek 9 10 643