Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Ngay từ thời cổ xưa, vi sinh vật đã được con người sử dụng để chế biến và sản xuất thực
phẩm, nó là một bộ phận trong khẩu phần ăn của con người và các loài vật nuôi. Ngày
nay việc sản xuất protein từ nguồn vi sinh vật không chỉ nhằm mục đích sử dụng để làm
thức ăn, mà sản xuất protein từ vi sinh vật được trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Protease là enzyme hiện nay được sử dụng nhiều nhất trong một số ngành sản xuất như:
Chế biến thực phẩm ( đông tụ sữa dùng làm phomat, làm mềm thịt, bổ sung để làm tăng
chất lượng sản phẩm trong sản xuất bia, xử lý phế phụ phẩm trong chế biến thực
phẩm…), sản xuất chất tẩy rửa, thuộc da, y tế, nông nghiệp…
Qua nhiều năm, việc gia tăng sử dụng vi sinh vật như là một nguồn cung cấp protease đã
được cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và sản phẩm được tạo ra nhiều hơn. Protease
phân bố ở thực vật, động vật, vi sinh vật. Tuy nhiên nguồn enzyme ở vi sinh vật phong
phú nhất và có nhiều ưu điểm nhất như: có ở hầu hết các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm
mốc, xạ khuẩn…, có hoạt tính mạnh chỉ cần một lượng nhỏ có thể chuyển hóa một lượng
cơ chất lớn, có cường độ sinh sản rất mạnh và tổng hợp enzyme với tốc độ rất nhanh
chóng, trong một thời gian ngắn có thể thu được một lượng enzyme lớn….Có thể nói vi
sinh vật là nguồn nguyên liệu thích hợp nhất để sản xuất enzyme ở quy mô lớn dùng
trong công nghệ và đời sống. Đây cũng chính là lý do em chon đề tài “ Nghiên cứu quy
trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật”

Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.

Tổng quan về enzyme

1.1.1. Định nghĩa enzyme[1] co thanh nga

Enzyme là những protein có khả năng xúc tác đặc hiệu cho các phản ứng hóa học,
là chất xúc tác sinh học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như: cường lực xúc tác lớn,
sự chuyển hóa cơ chất mạnh….
1.1.2. Thành phần cấu tạo của enzyme[2]co thanh nga

Cũng như protein, enzyme có thể là protein đơn giản hoặc protein phức tạp. Trên cơ sở
đó, người ta phân enzyme thành hai nhóm: Enzyme một thành phần (enzyme một cấu tử)
và enzyme hai thành phần (enzyme hai cấu tử).
Phần protein của enzyme hai thành phần được gọi là apoprotein hay apoenzyme, còn
phần không phải protein gọi là nhóm ngoại hoặc coenzyme. Phần không phải protein
thường là những chất hữu cơ đặc hiệu có thể gắn chặt vào phần protein hoặc chỉ có thể
liên kết lỏng lẻo và có thể tách khỏi phần protein khi cho thẩm tích qua màng.
Một phức hợp hoàn chỉnh gồm cả apoenzyme và coenzyme được gọi là holoenzyme.
Trong đó coenzyme trực tiếp tham gia phản ứng xúc tác, giữ vai trò q...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngay từ thời cổ xưa, vi sinh vật đã được con người sử dụng để chế biến và sản xuất thực
phẩm, một bộ phận trong khẩu phần ăn của con người các loài vật nuôi. Ngày
nay việc sản xuất protein từ nguồn vi sinh vật không chỉ nhằm mục đích sử dụng để làm
thức ăn, mà sản xuất protein từ vi sinh vật được trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Protease enzyme hiện nay được sử dụng nhiều nhất trong một số ngành sản xuất như:
Chế biến thực phẩm ( đông tụ sữa dùng làm phomat, làm mềm thịt, bổ sung để làm tăng
chất lượng sản phẩm trong sản xuất bia, xử phế phụ phẩm trong chế biến thực
phẩm…), sản xuất chất tẩy rửa, thuộc da, y tế, nông nghiệp…
Qua nhiều năm, việc gia tăng sử dụng vi sinh vật như một nguồn cung cấp protease đã
được cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất sản phẩm được tạo ra nhiều hơn. Protease
phân bố thực vật, động vật, vi sinh vật. Tuy nhiên nguồn enzyme vi sinh vật phong
phú nhất nhiều ưu điểm nhất như: hầu hết các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm
mốc, xạ khuẩn…, có hoạt tính mạnh chỉ cần một lượng nhỏ có thể chuyển hóa một lượng
chất lớn, cường độ sinh sản rất mạnh tổng hợp enzyme với tốc độ rất nhanh
chóng, trong một thời gian ngắn thể thu được mộtợng enzyme lớn….Có thể nói vi
sinh vật nguồn nguyên liệu thích hợp nhất để sản xuất enzyme quy lớn dùng
trong công nghệ đời sống. Đây cũng chính do em chon đề tài Nghiên cứu quy
trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật”
Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật 9 10 902