Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sản phẩm Mì gói công ty Vina Acecook

Được đăng lên bởi apricotblossom1995
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM

Quản lí 2- Nghiên cứu thị trường

MỤC LỤC
Lời mở đầu. ................................................................................3
I/Lịch Sử mì ăn liền....................................................................4
 II/ Giới thiệu về VinaAcecook....................................................4
 III/ Sản lưởng qua các năm.........................................................6
 IV/ Giá cả . .................................................................................7
 V/ Khó khăn phải đương đầu ...................................................11
1. Tình hình thị trường.......................................................11
2. Các đối thủ......................................................................12
2.1)Đối thủ mạnh nhất....................................................13
2.2) Đối thủ mạnh thứ hai ..............................................14
2.3) Những đối thủ “nhẹ cân hơn”.................................14
2.4) Sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn....................................14
VI/ Giải pháp cho các vấn đề trên............................................15
VII/ Thuận lợi và tiềm năng.....................................................17
VIII/ Tổng kết.......................................................................... 22
IX/ Nguồn cung cấp tài liệu.....................................................23
X/ Danh sách biểu đồ...............................................................23
XI/ Thông tin đã chọn lọc........................................................25










NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM

Quản lí 2- Nghiên cứu thị trường

ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM

. .................................................................................................................................................
. .................................................................................................................................................
. .................................................................................................................................................
. .................................................................................................................................................
. .................................................................................................................................................
. .....................................

Lời mở đầu. ................................................................................3
I/Lịch Sử mì ăn liền....................................................................4
II/ Giới thiệu về VinaAcecook....................................................4
III/ Sản lưởng qua các năm.........................................................6
IV/ Giá cả . .................................................................................7
V/ Khó khăn phải đương đầu ...................................................11
 Tình hình thị trường.......................................................11
 Các đối thủ......................................................................12
2.1)Đối thủ mạnh nhất....................................................13
2.2) Đối thủ mạnh thứ hai ..............................................14
2.3) Những đối thủ “nhẹ cân hơn”.................................14
2.4) Sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn....................................14
VI/ Giải pháp cho các vấn đề trên............................................15
VII/ Thuận lợi và tiềm năng.....................................................17
VIII/ Tổng kết.......................................................................... 22
IX/ Nguồn cung cấp tài liệu.....................................................23
X/ Danh sách biểu đồ...............................................................23
XI/ Thông tin đã chọn lọc........................................................25
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
 !"#$%&$$ !
Nghiên cứu sản phẩm Mì gói công ty Vina Acecook - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sản phẩm Mì gói công ty Vina Acecook - Người đăng: apricotblossom1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Nghiên cứu sản phẩm Mì gói công ty Vina Acecook 9 10 742