Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC LOÀI SAO BIỂN ASTERINA BATHERI Goto, 1914 VÀ ASTROPECTEN POLYACANTHUS Müller & Troschel, 1842

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN HÓA SINH BIỂN

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC
LOÀI SAO BIỂN ASTERINA BATHERI Goto, 1914 VÀ ASTROPECTEN
POLYACANTHUS Müller & Troschel, 1842

Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ
Mã số

: 62.44.01.14

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC

Hà Nội - 2015

Công trình được hoàn thành tại:.
Viện Hóa sinh biển
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
1. GS. VS Châu Văn Minh
2. TS. Nguyễn Hoài Nam
Viện Hóa sinh biển

Phản biện 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................... ..................... .
Phản biện 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................... ..................... ..
Phản biện 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................... ..................... ..
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại: Viện
Hóa sinh biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 18 Hoàng
Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
vào hồi

giờ

ngày

tháng

năm

Có thể tìm hiểu Luận án tại thư viện………..

1

I. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Đặt vấn đề
Trái đất là hành tinh của các đại dương. Với hơn 70% diện tích bề mặt trái
đất được bao phủ bởi nước mặn đại dương cũng là nơi chiếm đến trên 90% thể
tích khu vực sinh sống của trái đất và hầu hết các hoạt động của sự sống đều có
liên quan đến cuộc sống dưới biển. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi nói
rằng môi trường biển chính là nơi ẩn chứa sự đa dạng sinh học loài lớn nhất.
Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, các nhà khoa học biển đã có cùng một
mối quan tâm đó là khám phá nguồn tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú dưới
đáy đại dương. Tuy nhiên các nghiên cứu tại thời điểm đó thường không đầy đủ,
tản mát và thiếu tính hệ thống. Từ đó dẫn tới hàng loạt tranh cãi giữa các nhà khoa
học, bởi một số loài được tính nhiều lần, thậm chí hàng chục lần, khiến con số
thống kê trở nên không chính xác. Những câu hỏi về sự đa dạng loài, nơi các sinh
vật biển sinh sống và các mối quan hệ phức tạp giữa các loài sinh vật biển đã đưa
đến một yêu cầu mới, cấp thiết về một nghiên cứu một cách có hệ thống toàn cầu.
Việt Nam nằm ở ven bờ biển Đông với hơn 3260km chiều dài bờ biển chạy
dọc từ Bắc tới Nam với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ ven biển. Điều kiện địa lý đó
đã đem lại nhiều thuận lợi, tiềm năng về nguồn tài nguyên thiên nh...
B GIÁO DO
VIN HÀN LÂM KHOA HC VÀ
CÔNG NGH VIT NAM
VIN HÓA SINH BIN
TRN TH HNG HNH
NGHIÊN CU THÀNH PHN HÓA HC VÀ HOT TÍNH SINH HC
LOÀI SAO BIN ASTERINA BATHERI Goto, 1914ASTROPECTEN
POLYACANTHUS ller & Troschel, 1842
Chuyên ngành: Hóa H
Mã s : 62.44.01.14
TÓM TT LUN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC
Hà Ni - 2015
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC LOÀI SAO BIỂN ASTERINA BATHERI Goto, 1914 VÀ ASTROPECTEN POLYACANTHUS Müller & Troschel, 1842 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC LOÀI SAO BIỂN ASTERINA BATHERI Goto, 1914 VÀ ASTROPECTEN POLYACANTHUS Müller & Troschel, 1842 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC LOÀI SAO BIỂN ASTERINA BATHERI Goto, 1914 VÀ ASTROPECTEN POLYACANTHUS Müller & Troschel, 1842 9 10 796