Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tính thời vụ trong du lịch

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH – KHÁCH SẠN

ĐỀ ÁN KINH TẾ DU LỊCH
ĐỀ TÀI: “ NGHIÊN CỨU TÍNH THỜI VỤ TRONG
DU LỊCH BIỂN CỬA LÒ”

Giảng viên hướng dẫn

: P.GS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Sinh viên thực hiện

: Lê Thành Đạt

Lớp

: Du lịch – Khách sạn

Khóa

: 47

2008

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam có dải bờ biển dài khoảng 3.260km và vùng biển đặc
quyền kinh tế rộng gấp nhiều lần diện tích đất liền, khiến Việt Nam trở
thành một Quốc gia ven biển lớn ở Đông Nam Á. Với nguồn tài nguyên
biển đảo, hệ sinh thái, tiềm năng sinh vật, thảm thực vật…du lịch biển Việt
Nam đã đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất
nước cũng như các địa phương ven biển. Những năm gần đây, Cửa Lò
(Nghệ An) đã trở thành điểm hẹn du lịch biển hấp dẫn của du khách bốn
phương. Ngành dịch vụ du lịch chiếm 63,7% trong cơ cấu kinh tế của toàn
tỉnh và trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn với những bước tiến nhảy vọt.
Cửa Lò đang từng bước thay đổi cùng sự phát triển du lịch. Tuy nhiên, thị
xã biển Cửa Lò vẫn được gọi là thị xã một mùa, là điểm hẹn của du khách
"nội địa", có người đã từng nói "thị xã một trăm ngày cho một năm". Điều
này cũng dễ hiểu bởi tính thời vụ (mùa vụ) là đặc điểm chung của ngành du
lịch do sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau. Tính thời vụ gây ra nhiều
bất lợi cho việc kinh doanh đạt hiệu quả của ngành du lịch nói chung và du
lịch biển Cửa Lò nói riêng. Muốn nâng cao hiệu quả trong kinh doanh du
lịch cần nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục tính thời vụ của du lịch. Đây
luôn là mối quan tâm của các nhà khoa học và các nhà kinh doanh thuộc
lĩnh vực này. Do nhận biết tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài
cho đề án môn học của mình: “Nghiên cứu tính thời vụ trong du lịch biển
Cửa Lò”.

2

Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề án được chia làm 3 phần như sau:
I. Giới thiệu về du lịch biển Cửa Lò
II. Tính thời vụ trong du lịch biển Cửa Lò
III. Giải pháp nhằm khắc phục tính thời vụ
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu là nhằm đánh giá khái quát thực trạng và phân
tích những nhân tố quyết định tính thời vụ trong du lịch biển Cửa Lò để từ
đó rút ra các giải pháp khắc phục, kéo dài tính thời vụ, nâng cao hiệu quả
kinh tế của ngành du lịch.
Phạm vi nghiên cứu
Đề tài ngiên cứu hoạt động du lịch biển ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).
Bao gồm các vấn đề về thực trạng du lịch, tài nguyên du lịch, chính sách
phát triển du lịch của địa phương, cơ sở vật chất kỹ thuật, hoạt động của
các đơn vị kinh doanh dịch vụ…
Phương pháp nghiên ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH – KHÁCH SẠN
ĐỀ ÁN KINH TẾ DU LỊCH
ĐỀ TÀI: “ NGHIÊN CỨU TÍNH THỜI VỤ TRONG
DU LỊCH BIỂN CỬA LÒ”
Giảng viên hướng dẫn : P.GS.TS. Nguyễn Văn Mạnh
Sinh viên thực hiện : Lê Thành Đạt
Lớp : Du lịch – Khách sạn
Khóa : 47
2008
Nghiên cứu tính thời vụ trong du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tính thời vụ trong du lịch - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Nghiên cứu tính thời vụ trong du lịch 9 10 918