Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu về đèn trong nội thất

Được đăng lên bởi nhung-ngo-thi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2392 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tên đề tài:

ĐÈN TRONG TRANG TRÍ NỘI
THẤT DÂN DỤNG


Phần A: MỞ ĐẦU
I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ánh sáng là một phần không thể tách rời của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ánh
sáng hiện hữu khắp mọi nơi, tới mức chúng ta coi nó là hiển nhiên, cho tới khi bóng tối
bao trùm thì ta mới cảm nhận được vai trò của ánh sáng…
Chính vì vậy mà sự xuất hiện của bóng đèn điện vào thế kỷ 19 được coi là một trong
những phát minh quan trọng nhất đưa nhân loại đến cuộc sống phồn vinh. Chỉ đến khi
bóng đèn điện ra đời thì ánh sáng nhân tạo mới có điều kiện được sử dụng rộng rãi. Nhờ
có đèn điện nên mọi người có thể thắp sáng ngôi nhà của mình với giá rẻ, ổn định và
không nguy hiểm như nến. Nhờ có đèn điện người ta có thể làm việc, nghiên cứu cả ban
đêm từ đó sản lượng và tri thức tăng nhanh gấp bội, làm cho con người có thêm sự khác
biệt với động vật vì con người giờ đây có thể tự quyết định về chu kỳ ngày và đêm của
mình. Người tạo nên dấu ấn lịch sử này là nhà sáng chế, phát minh Thomas Alva Edison
(1847 - 1931). Ánh sáng điện không những chỉ ở các nhà máy, trường đại học và ngay cả
trên đường phố. Sản xuất, học tập và sinh hoạt vào ban đêm trở nên tiện lợi hơn và ít tốn
kém. Từ đó chúng ta đã coi sự hiện diện của cái bóng điện trong cuộc sống là điều hoàn
toàn đương nhiên, không thể thiếu được. Theo triết gia người Pháp Gaston Bachelard thì
“Ngọn đèn điện không chỉ là một sản phẩm, mà đã trở thành trung tâm của ngôi nhà, là
linh hồn canh giữ nơi sinh sống của mỗi người chúng ta. Khó có thể tưởng tượng về một
ngôi nhà mà không có bóng đèn cũng như có bóng đèn mà không có ngôi nhà.” Không
1

thể phủ nhận những vai trò và tác dụng to lớn của đèn điện đến cuộc sống hiện đại của con
người hiện nay. Nó vừa có tính ứng dụng cao lại vừa thông dụng. Xét về góc độ chuyên
ngành đèn có thể thay thế cho ánh sáng tự nhiên khi ánh sáng tự nhiên chưa thể phát huy
vai trò cơ bản của nó. Nghiên cứu về đèn là nghiên cứu về những tính năng riêng của nó
trong ứng dụng về nội thất. Những tính năng này liên quan mật thiết đến thực tế cuộc sống
của con người và không những mang tính ứng dụng cơ bản, nó còn phát triển đến những
khía cạnh của thẩm mĩ trong thiết kế.
Đồng thời đây là một đề tài khá mới mẻ đối với những công trình nghiên cứu về các
vấn đề của nội thất, vì vậy mà nó mang tính hấp dẫn , nhiều điều và nhiều góc độ có thể
khám phá.
II.

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Đèn trong trang trí nội thất dân dụng là một đề tài khá mới mẻ. Theo khảo sá...
Tên đề tài: ĐÈN TRONG TRANG TRÍ NỘI
THẤT DÂN DỤNG
Phần A: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ánh sáng là một phần không thể tách rời của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ánh
sáng hiện hữu khắp mọi nơi, tới mức chúng ta coi hiển nhiên, cho tới khi bóng tối
bao trùm thì ta mới cảm nhận được vai trò của ánh sáng…
Chính vì vậy mà sự xuất hiện của bóng đèn điện vào thế kỷ 19 được coi là một trong
những phát minh quan trọng nhất đưa nhân loại đến cuộc sống phồn vinh. Chỉ đến khi
bóng đèn điện ra đời thì ánh sáng nhân tạo mới điều kiện được sử dụng rộng rãi. Nhờ
đèn điện nên mọi người thể thắp sáng ngôi n của mình với giá rẻ, ổn định và
không nguy hiểm như nến. Nhờ đèn điện người ta thể làm việc, nghiên cứu cả ban
đêm từ đó sản lượng tri thức tăng nhanh gấp bội, làm cho con người thêm sự khác
biệt với động vật con người giờ đây thể tự quyết định về chu kỳ ngày đêm của
mình. Người tạo nên dấu n lịch sử này nhà sáng chế, phát minh Thomas Alva Edison
(1847 - 1931). Ánh sáng điện không những chỉ các nhà máy, trường đại học ngay cả
trên đường phố. Sản xuất, học tập sinh hoạt vào ban đêm trở nên tiện lợi hơn ít tốn
kém. Từ đó chúng ta đã coi sự hiện diện của cái bóng điện trong cuộc sống điều hoàn
toàn đương nhiên, không thể thiếu được. Theo triết gia người Pháp Gaston Bachelard thì
“Ngọn đèn điện không chỉ một sản phẩm, đã trở thành trung tâm của ngôi nhà,
linh hồn canh giữ i sinh sống của mỗi người chúng ta. Khó thể tưởng tượng về một
ngôi nhà không bóng đèn cũng như bóng đèn không ngôi nhà.” Không
1
nghiên cứu về đèn trong nội thất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu về đèn trong nội thất - Người đăng: nhung-ngo-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
nghiên cứu về đèn trong nội thất 9 10 836