Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN TẮC HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY VINAMILK

Được đăng lên bởi Uyen Trieu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1.

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, quá trình toàn cầu hóa, tính cạnh tranh, nhu cầu người tiêu dung
ngày càng tăng đã làm thị trường biến đổi. Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị
trường đầy biến động này họ phải giải quyết các yếu tố trong đó chất lượng là yếu tố
then chốt. Các sản phẩm công nghệ cao của Nhật luôn được đón nhận trên thế giới
do họ là những người thiên phong trong lĩnh vực chất lượng sau chiến tranh thế giới
thứ II. Nhu cầu của khách hàng là khồng ngừng thay đổi, do đó doanh nghiệp phải
cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng đáp ứng và vượt mong muốn của
họ. Để thu hút ngày càng nhiều khách hàng, doanh nghiệp cần phải đưa chất lượng
vào nội dung quản lý hệ thống hoạt động của mình. Toàn cầu hóa về kinh tế và sự
ra đời cảu tổ chức thuong mại thế giới WTO đã làm phá vỡ biên giới các nước. Sự
phát triển của công nghệ thông tin đã làm cho thế giới ngày càng phẳng.
Từ các đặc điểm đó đã khiến chất lượng trở thành một yếu tố cạnh tranh cho
các doanh nghiệp để xâm nhập vào thị trường đem lại lợi nhuận cao. Hiện nay, ở các
nước kém phát triển, các nguồn lực không còn là lợi thế cạnh tranh lâu dài. Mà
thông tin kiến thức nhân viên có kỹ năng, có văn hóa và phong cách làm việc mới là
nguồn lực đem lại sức mạnh. Ở các nước phát triển, doanh nghiệp thành công luôn
là những doanh nghiệp giải quyết thành công những vấn đề chất lượng, làm thỏa
mãn nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Chất lượng là yếu tố quan trọng
quyết định khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, sẽ càng có nhiều nhà quản lý tham gia
và các vấn đề chất lượng và hòa nhập chất lượng vào mọi hoạt động sản xuất kinh
doanh.
Và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong kinh doanh đã trở thành
một phương quản lý, một chiến lược giúp các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định
bản lĩnh của mình. Tuy nhiên để áp dụng thành công một hệ thống quản lý chất
lượng không phải một điều đơn giản, nó cần có sự nổ lực rất lớn của tất cả các thành
viên trong một tổ chức. Đi sâu hơn vào hệ thống quản lý chất lượng có thể thấy rằng
“khách hàng” là yếu tố được quan tâm nhất. Có thể nói rằng việc hướng tới khách
hàng có ý nghĩa như một chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp khi áp dụng
các bộ tiêu chuẩn vê quản lý chất lượng. Nguyên tắc Định hướng vào khách hàng,
được coi như là nguyên tắc quan trọng đầu tiên, vì chỉ có khách hàng mới đem lại
lợi ích cho daonh nghiệp.

Mỗi khách hàng là một cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Việc giữ...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, quá trình toàn cầu hóa, nh cạnh tranh, nhu cầu người tiêu dung
ngày càng tăng đã làm thị trường biến đổi. Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị
trường đầy biến động này họ phải giải quyết các yếu tố trong đó chất lượng là yếu tố
then chốt. Các sản phẩm công nghệ cao của Nhật luôn được đón nhận trên thế giới
do họ những người thiên phong trong lĩnh vực chất lượng sau chiến tranh thế giới
thứ II. Nhu cầu của khách hàng khồng ngừng thay đổi, do đó doanh nghiệp phải
cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng đáp ứng vượt mong muốn của
họ. Đ thu hút ngày càng nhiều khách hàng, doanh nghiệp cần phải đưa chất lượng
vào nội dung quản hệ thống hoạt động của mình. Toàn cầu hóa về kinh tế sự
ra đời cảu tổ chức thuong mại thế giới WTO đã làm phá vỡ biên giới các nước. Sự
phát triển của công nghệ thông tin đã làm cho thế giới ngày càng phẳng.
Từ c đặc điểm đó đã khiến chất lượng trở thành một yếu tố cạnh tranh cho
các doanh nghiệp để xâm nhập vào thị trường đem lại lợi nhuận cao. Hiện nay, ở các
nước kém phát triển, các nguồn lực không còn lợi thế cạnh tranh lâu dài.
thông tin kiến thức nhân viênkỹ năng,văn hóa phong cách làm việc mới là
nguồn lực đem lại sức mạnh. các nước phát triển, doanh nghiệp thành công luôn
những doanh nghiệp giải quyết thành công những vấn đề chất lượng, làm thỏa
mãn nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Chất lượng yếu tố quan trọng
quyết định khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, sẽ càng có nhiều nhà quản lý tham gia
các vấn đề chất lượng hòa nhập chất lượng vào mọi hoạt động sản xuất kinh
doanh.
việc áp dụng hệ thống quản chất lượng trong kinh doanh đã trở thành
một phương quản lý, một chiến lược giúp các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định
bản lĩnh của mình. Tuy nhiên để áp dụng thành công một hệ thống quản chất
lượng không phải một điều đơn giản, nó cần có sự nổ lực rất lớn của tất cả các thành
viên trong một tổ chức. Đi sâu hơn vào hệ thống quản lý chất lượng có thể thấy rằng
“khách hàng” yếu tố được quan tâm nhất. thể nói rằng việc hướng tới khách
hàng có ý nghĩa như một chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp khi áp dụng
các bộ tiêu chuẩn quản chất lượng. Nguyên tắc Định hướng vào khách hàng,
được coi như nguyên tắc quan trọng đầu tiên, chỉ khách hàng mới đem lại
lợi ích cho daonh nghiệp.
NGUYÊN TẮC HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY VINAMILK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN TẮC HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY VINAMILK - Người đăng: Uyen Trieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGUYÊN TẮC HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY VINAMILK 9 10 615