Ktl-icon-tai-lieu

Nhân tố tác động đến việc lựa chọn bạn đời của thanh niên

Được đăng lên bởi trieulanhxhha
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 7037 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
-----------------------***-----------------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA
THANH NIÊN NÔNG THÔN
(Nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm,
thành phố Hà Nội)

Tên sinh viên:
Chuyên ngành đào tạo:
Lớp:
Niên khóa:
Giảng viên hướng dẫn:

HÀ NỘI - 2013

PHẠM THỊ THU HÀ
XÃ HỘI HỌC
K54 XHH
2009 – 2013
GS. TS Đặng Cảnh Khanh

Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận này được thực hiện một cách nghiêm
túc, trung thực bằng nỗ lực nghiên cứu của chính tác giả, không gian lận,
không sao chép từ các tài liệu khác.
Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của toàn bộ nội dung
khóa luận tốt nghiệp.

NGƯỜI CAM ĐOAN

Phạm Thị Thu Hà

i

Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học
LỜI CẢM ƠN
Qua khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới
gia đình, thầy cô, bạn bè, những người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp
đỡ tôi trong suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp. Trước tiên, tôi xin gửi
lời cảm ơn chân thành nhất tới GS. TS Đặng Cảnh Khanh. Với sự hướng dẫn
nhiệt tình, tận tâm, thầy không chỉ giúp đỡ tôi về kiến thức, phương pháp, mà
thầy còn cung cấp tài liệu, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong quá
trình nghiên cứu cho tôi để tôi có thể hoàn thành khóa luận này.
Tôi cũng xin cảm ơn tất cả thầy cô giáo trong Khoa Lý Luận Chính Trị
& Xã Hội, cũng như các thầy cô trong bộ môn Xã Hội Học đã tạo điều kiện
cho tôi trong thời gian học tập và thực hiện khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ngô Trung Thành, người đã giúp
đỡ, truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ bản để hoàn thiện khóa luận.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ và người dân xã Cổ Bi đã
nhiệt tình giúp tôi trong quá trình điều tra và thu thập thông tin thực địa.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do khả năng còn hạn chế nên khóa
luận khó tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
của thầy cô và các bạn để báo cáo được hoàn thiện hơn.
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013
Sinh viên

Phạm Thị Thu Hà

ii

Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học
TÓM TẮT KHÓA LUẬN
Thực tế đã chỉ ra rằng, vấn đề hôn nhân – gia đình đối với thế hệ trẻ
luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội, đặc biệt là đối với khu vực
nông thôn. Chính vì vậy mà trong nghiên cứu này, tác giả chủ yếu đi sâu tìm
hiểu một số nội dung cụ thể về các tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng của thanh
niên nói chung và thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
-----------------------***-----------------------
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA
THANH NIÊN NÔNG THÔN
(Nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm,
thành phố Hà Nội)
Tên sinh viên: PHẠM THỊ THU HÀ
Chuyên ngành đào tạo: XÃ HỘI HỌC
Lớp: K54 XHH
Niên khóa: 2009 – 2013
Giảng viên hướng dẫn: GS. TS Đặng Cảnh Khanh
HÀ NỘI - 2013
Nhân tố tác động đến việc lựa chọn bạn đời của thanh niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân tố tác động đến việc lựa chọn bạn đời của thanh niên - Người đăng: trieulanhxhha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Nhân tố tác động đến việc lựa chọn bạn đời của thanh niên 9 10 961