Ktl-icon-tai-lieu

nhóm báo cáo

Được đăng lên bởi Trungtin Huynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC: HÓA MÔI TRƯỜNG
LỚP: 12CMT VÀ 12KMT
DANH SÁCH ĐỀ TÀI SEMINAR
GVHD: Ts. Tô Thị Hiền và Th.S Đỗ Thị Thùy Quyên
1. Thảm họa Minamata ở Nhật Bản [ 3 nhóm: N10- CMT, N03-KMT, N10-KMT ]
2. Arsenic ở Bangladesh [ 3 nhóm: N02-CMT, N06-CMT, N04-KMT ]
3. Fossil Fuel 3 nhóm [ 3 nhóm: N03-CMT, N04-CMT, N11-CMT ]
4. Phóng xạ Radon [ 3 nhóm: N01-CMT, N07-CMT, N06-KMT ]
5. Sương mù quang hóa [ 3 nhóm: N09-CMT, N12-CMT, N02-KMT ]
6. Chernobyl [ 2 nhóm: N07-KMT, N11-KMT ]
7. Black carbon [ 2 nhóm: N05-CMT, N09-KMT ]
8. Hiệu ứng nhà kính [ 2 nhóm: N01-KMT, N08-KMT ]
9. Ozone hole [ 2 nhóm: N08-CMT, N05-KMT ]

...
MÔN HỌC: HÓA MÔI TRƯỜNG
LỚP: 12CMT VÀ 12KMT
DANH SÁCH ĐỀ TÀI SEMINAR
GVHD: Ts. Tô Thị Hiền và Th.S Đỗ Thị Thùy Quyên
1. Thảm họa Minamata ở Nhật Bản [ 3 nhóm: N10- CMT, N03-KMT, N10-KMT ]
2. Arsenic ở Bangladesh [ 3 nhóm: N02-CMT, N06-CMT, N04-KMT ]
3. Fossil Fuel 3 nhóm [ 3 nhóm: N03-CMT, N04-CMT, N11-CMT ]
4. Phóng xạ Radon [ 3 nhóm: N01-CMT, N07-CMT, N06-KMT ]
5. Sương mù quang hóa [ 3 nhóm: N09-CMT, N12-CMT, N02-KMT ]
6. Chernobyl [ 2 nhóm: N07-KMT, N11-KMT ]
7. Black carbon [ 2 nhóm: N05-CMT, N09-KMT ]
8. Hiệu ứng nhà kính [ 2 nhóm: N01-KMT, N08-KMT ]
9. Ozone hole [ 2 nhóm: N08-CMT, N05-KMT ]
nhóm báo cáo - Người đăng: Trungtin Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
nhóm báo cáo 9 10 980