Ktl-icon-tai-lieu

niên luật hình sự

Được đăng lên bởi dieutranktdn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ.

PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài:
Giao thông nói chung và giao thông đường bộ nói riêng đóng một vai trò hết sức
quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Giao thông là một hoạt động
mang tính xã hội cao vì nó gắn liền với cuộc sống của con người, thông qua kết cấu
hạ tầng giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông. Việt Nam là một nước đang
phát triển, vì vậy giao thông đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc
phục vụ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Khi giao thông phát triển và
tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo thì sẽ có tác dụng mạnh mẽ, là tiền
đề thúc đẩy xã hội phát triển; ngược lại, nếu nó lạc hậu thì sễ kìm hãm sự phát triển
của xã hội.
Trong những năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông có những diễn
biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng về cả số lượng và mức độ
nghiêm trọng. Theo thống kê, mỗi năm trên cả nước xảy ra hàng chục ngàn vụ tai nạn
giao thông lớn nhỏ, làm chết và bị thương hàng ngàn người, thiệt hại về tài sản hàng tỉ
đồng. Trong đó, số vụ tai nạn xảy ra trên lĩnh vực giao thông đường bộ luôn chiếm
trên 90% tổng số vụ tai nạn giao thông, gây nên những thiệt hại hết sức nghiêm trọng
về người và tài sản.
Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được coi là nhiệm vụ
chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, là yều tố quyết định cho sự phát triển của đất
nước. Do đó, công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm là hết sức quan
trọng, nhất là trong tình hình diễn biến tội phạm nói chung, tội phạm vi phạm về trật
tự an toàn giao thông đường bộ nói riêng là hết sức phức tạp. Trước diễn biến phức
tạp của tình hình tai nạn giao thông đường bộ hiện nay, Chính phủ đã đề ra nhiều giải
pháp và biện pháp xử lý nhằm hạn chế tai nạn và hậu quả do tai nạn gây ra. Song song
với việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, cơ cấu, phân luồng
giao thông, tổ chức thi sát hạch cấp bằng lái xe, kiểm định phương tiện, cấm các loại
xe không đủ thông số kĩ thuật lưu hành, Chính phủ và các cấp ngành liên quan cũng
chú trọng tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
Bên cạnh việc sử dụng các biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, thuyết phục thì
biện pháp hình sự được coi là một trong những biện pháp quan trọng, cần thiết góp
phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đồng thời thể hiện được một cách đầy đủ

S...
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ.
PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài:
Giao thông nói chung và giao thông đường bộ nói riêng đóng một vai trò hết sức
quan trọng trong đời sống kinh tế, hội của đất nước. Giao thông một hoạt động
mang tính hội cao gắn liền với cuộc sống của con người, thông qua kết cấu
hạ tầng giao thông vận tải trật tự an toàn giao thông. Việt Nam một nước đang
phát triển, vậy giao thông đóng vai t quan trọng ý nghĩa to lớn trong việc
phục vụ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Khi giao thông phát triển và
tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo thì sẽ tác dụng mạnh mẽ, tiền
đề thúc đẩy hội phát triển; ngược lại, nếu lạc hậu thì sễ kìm hãm sự phát triển
của xã hội.
Trong những năm gần đây, tình hình trật t an toàn giao thông những diễn
biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng về cả số lượng mức độ
nghiêm trọng. Theo thống kê, mỗi năm trên cả nước xảy ra hàng chục ngàn vụ tai nạn
giao thông lớn nhỏ, làm chết và bị thương hàng ngàn người, thiệt hại về tài sản hàng tỉ
đồng. Trong đó, số vụ tai nạn xảy ra trên lĩnh vực giao thông đường bộ luôn chiếm
trên 90% tổng số vụ tai nạn giao thông, gây nên những thiệt hại hết sức nghiêm trọng
về người và tài sản.
Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn hội luôn được coi nhiệm vụ
chiến lược của Đảng Nhà nước ta, yều tố quyết định cho sự phát triển của đất
nước. Do đó, công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm là hết sức quan
trọng, nhất trong tình hình diễn biến tội phạm nói chung, tội phạm vi phạm về trật
tự an toàn giao thông đường bộ nói riêng hết sức phức tạp. Trước diễn biến phức
tạp của tình hình tai nạn giao thông đường bộ hiện nay, Chính phủ đã đề ra nhiều giải
pháp và biện pháp xử lý nhằm hạn chế tai nạn và hậu quả do tai nạn gây ra. Song song
với việc xây dựng hệ thống sở hạ tầng giao thông đường bộ, cấu, phân luồng
giao thông, tổ chức thit hạch cấp bằng lái xe, kiểm định phương tiện, cấm các loại
xe không đủ thông số thuật lưu hành, Chính phủ các cấp ngành liên quan cũng
chú trọng tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
Bên cạnh việc sử dụng c biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, thuyết phục thì
biện pháp hình sự được coi một trong những biện pháp quan trọng, cần thiết góp
phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đồng thời thể hiện được một cách đầy đủ
SVTH: LÊ PHAN LỘC NHUNG 1 GV HD: THẠC SĨ. NGUYỄN THỊ XUÂN
niên luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
niên luật hình sự - Người đăng: dieutranktdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
niên luật hình sự 9 10 196