Ktl-icon-tai-lieu

nuôi cấy mô Catharanthus roseus (dừa cạn) thu nhận hợp chất thứ cấp

Được đăng lên bởi catbuiphusa08
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 5 lần
nuôi cấy mô Catharanthus roseus (dừa cạn) thu nhận hợp chất thứ cấp - Người đăng: catbuiphusa08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
nuôi cấy mô Catharanthus roseus (dừa cạn) thu nhận hợp chất thứ cấp 9 10 974