Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt từ đơn với từ ghép

Được đăng lên bởi lyhuyen-74
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với cụm từ trong tiếng Việt, lâu
nay đối với học sinh, sinh viên và giáo viên các trường phổ thông vẫn là một
vấn đề còn nhiều vướng mắc.
Bằng cách nào để tháo gỡ dần những khó khăn vướng mắc trong việc
phân biệt các đơn vị trên, đó là mục đích mà bài viết này đặt ra.
1.

Về việc phân biệt từ đơn với từ ghép

Trong Tiếng Việt, vấn đề này không khó khăn lắm, có thể căn cứ vào các
định nghĩa về từ đơn, từ ghép dể nhận diện chúng. Những hiện nay trong
Việt ngữ học lại tồn tại hai quan điểm về từ đơn - từ ghép. Đây chính là cơ
sở tạo ra cỏc cách phân loại khác nhau về vấn đề từ đơn - từ ghép.
a)

Quan điểm lấy đơn vị "tiếng" làm tiêu chí phân loại.

Quan điểm này dựa vào đặc trưng phân tiết tính của tiếng Việt mà cho rằng
trong tiếng Việt, hình vị hoàn toàn trùng với tiếng, nên mỗi tiếng là một hình
vị. Đại diện cho quan điểm lấy tiếng làm tiêu chí phân loại là GS Nguyễn Tài
Cẩn.
Trên cơ sở của quan điểm này, các tác giả SGK Ngữ văn lớp 6 đưa ra định
nghĩa: “Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng là từ đơn. Từ
gồm hai hoặc nhiều tiếng là từ phức. Những từ phức được tạo ra bằng cách
ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau được gọi là từ ghép. Còn
những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng được gọi là từ láy.” (Ngữ
văn lớp 6, tập 1 - NXBGD 2003 - Trang 14).
b)

Quan điểm lấy đơn vị "hình vị" là tiêu chí phân loại.

Đại diện cho quan điểm lấy hình vị làm tiêu chí phân loại là GS Đỗ Hữu Châu. Các
tác giả theo quan điểm theo quan điểm này đã căn cứ vào số lượng hình vị để
phân chia từ tiếng Việt thành từ đơn (từ một hình vị) và từ phức (từ do hai hình vị
trở lên tạo thành). Trong “Các bình diện của từ và từ tiếng Việt”, GS Đỗ Hữu Châu
xác định : ”Các từ sẽ được phân chia theo số lượng các hình vị tạo nên chúng. Kết
quả ở bước này sẽ cho các từ đơn và từ phức. Từ đơn là những từ được cấu tạo
theo phương thức từ hóa, là những từ chỉ có một hình vị. Từ phức là những từ do
hơn một hình vị tạo nên theo các phương thức phức hóa hiện hành trong tiếng
Việt. Từ phức lại được chia thành từ láy và từ ghép.” (trang 169). Cũng theo quan
điểm này, tiếng Việt là tiếng đơn âm tiết nên đa số hình vị trùng với tiếng - nhưng
chỉ là đa số mà không phải toàn bộ. Như vậy còn một số hình vị không trùng với
tiếng. Đó là những trường hợp âm thuần Việt như : bù nhìn, bồ kết, ễnh ương,
chèo bẻo, ác là, mắc cọt, mồ hôi, bồ hóng, mà cả... và một số từ vay mượn từ
ngôn ngữ ấn Âu như: a-xít, cà-phê, lắc-lê, mô-tô, ô-tô, a-pa-tít, pô-pơ-...
Phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với cụm từ trong tiếng Việt, lâu
nay đối với học sinh, sinh viên giáo viên các trường phổ thông vẫn một
vấn đề còn nhiều vướng mắc.
Bằng cách nào đtháo gỡ dần những khó khănớng mắc trong việc
phân biệt các đơn vị trên, đó là mục đích mà bài viết này đặt ra.
1. Về việc phân biệt từ đơn với từ ghép
Trong Tiếng Việt, vấn đề này không khó khăn lắm, thể căn cứ vào các
định nghĩa về t đơn, từ ghép dể nhận diện chúng. Những hiện nay trong
Việt ngữ học lại tồn tại hai quan điểm về từ đơn - từ ghép. Đây chính
sở tạo ra cỏc cách phân loại khác nhau về vấn đề từ đơn - từ ghép.
a) Quan điểm lấy đơn vị "tiếng" làm tiêu chí phân loại.
Quan điểm này dựa vào đặc trưng phân tiết tính của tiếng Việt mà cho rằng
trong tiếng Việt, hình vị hoàn toàn trùng với tiếng, nên mỗi tiếng là một hình
vị. Đại diện cho quan điểm lấy tiếng làm tiêu chí phân loại GS Nguyễn Tài
Cẩn.
Trên sở của quan điểm này, các tác giả SGK Ngữ văn lớp 6 đưa ra định
nghĩa: Tiếng đơn vị cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng là từ đơn. T
gồm hai hoặc nhiều tiếng từ phức. Những từ phức được tạo ra bằng cách
ghép các tiếng quan hệ về nghĩa với nhau được gọi từ ghép. Còn
những từ phức quan hệ láy âm giữa các tiếng được gọi từ láy.” (Ngữ
văn lớp 6, tập 1 - NXBGD 2003 - Trang 14).
b) Quan điểm lấy đơn vị "hình vị" là tiêu chí phân loại.
Đại diện cho quan điểm lấy hình vị làm tiêu chí phân loại GS Đỗ Hữu Châu. Các
tác giả theo quan điểm theo quan điểm này đã căn cứ vào số lượng hình vị để
phân chia từ tiếng Việt thành từ đơn (từ một hình vị) từ phức (từ do hai hình vị
trở lên tạo thành). Trong “Các bình diện của từ từ tiếng Việt”, GS Đỗ Hữu Châu
xác định : ”Các từ sẽ được phân chia theo số lượng các hình vị tạo nên chúng. Kết
quả bước này sẽ cho các từ đơn từ phức. Từ đơn những từ được cấu tạo
theo phương thức từ hóa, những từ chỉ một hình vị. Từ phức những từ do
hơn một hình vị tạo nên theo các phương thức phức hóa hiện hành trong tiếng
Việt. Từ phức lại được chia thành từ láy từ ghép.” (trang 169). Cũng theo quan
điểm này, tiếng Việt tiếng đơn âm tiết nên đa số hình vị trùng với tiếng - nhưng
chỉ đa số không phải toàn bộ. Như vậy còn một số hình vị không trùng với
tiếng. Đó những trường hợp âm thuần Việt như : nhìn, bồ kết, ễnh ương,
chèo bẻo, ác là, mắc cọt, mồ i, bồ hóng, cả... một số từ vay mượn từ
ngôn ngữ ấn Âu như: a-xít, cà-phê, lắc-lê, mô-tô, ô-tô, a-pa-tít, pô-pơ-lin...
Phân biệt từ đơn với từ ghép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt từ đơn với từ ghép - Người đăng: lyhuyen-74
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân biệt từ đơn với từ ghép 9 10 887