Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích acid amin bằng phương pháp sắc ký

Được đăng lên bởi Võ Tấn Lực
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

ĐỀ TÀI : Phân tích acid amin bằng
phương pháp sắc ký
GVHD : PHẠM TRẦN THÙY HƯƠNG
NHÓM :2.5

A.ĐẶT VẤN ĐỀ
Amino acid là đơn vị cấu trúc cơ bản của
protein là chất hữu cơ mà phân tử chứa ít nhất
một nhóm carboxyl và ít nhất một nhóm amino
trừ prolin chỉ có nhóm NH(thực chất là một acid
imin).
Có khoảng hơn 20 loại amino acid khác
nhau, do đó việc phân tích chúng để xác định
thành phần axit amin hoặc hàm lượng của các
protein, peptide, và các chế phẩm dược phẩm
khác rất cần thiết.

B.NỘI DUNG
I.Xử lý mẫu- Tạo dẫn xuất
1. Thủy phân protien,peptide
Có nhiều cách thủy phân : bằng axit, kiềm, enzim tùy
vào loại thực phẩm và thành phần của protien.
Thứ tự thủy phân :
+Đốt nóng lò ở 105 ÷ 112oC khoảng 20 -30 phút
trước khi thủy phân
+Cân mẫu và làm giàu protein (tùy vào loại thực
phẩm)
+Dùng tác nhân để thủy phân (như HCl phải có
phenol để ngăn cản halogel hóa của tyrosin )

2.






Tạo dẫn xuất:
Tăng độ nhạy trong quá trình phân tích người ta thường
tạo dẫn xuất acid amin, trong đó có các axit amin phản ứng
với một tiền chất để mang lại khả năng hấp thụ mạnh tia
UV/Vis hoặc một tạo một hợp chất huỳnh quang.
Có nhiều chất để tạo dẫn xuất với protien như:
o-phthalaldehyde (OPA), Phenylisothiocyanate (PITC),
carbamate 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl
(AQC) ...Ứng với mỗi dẫn xuất thì chọn detector có bước
sóng khác nhau.
Việc tạo dẫn xuất phải thực hiện qua nhiều bước.
 Quy trình sấy khô
Chuẩn bị hóa chất,dung dịch dùng sấy khô lại
Cho vào bình định mức
Tiến hành sấy khô hút chân không cho đến khô

Chuẩn bị dung dich dẫn xuất
Chuẩn bị hỗn hợp theo tỉ lệ các chất tùy vào phương
pháp dẫn xuất
 Tạo dẫn xuất
- Rút 20µl hỗn hợp dung dịch tạo dẫn xuất mới pha ở
trên, cho vào mỗi ống mẫu đã sấy khô
- Lắc vài giây
- Để yên 20 phút ở nhiệt độ 20-25oC
- Sấy khô


a. Phương pháp tạo dẫn xuất OPA


o-phthalaldehyde hoặc orthophthalaldehyde (OPA) là các hợp
chất hóa học với công thức C6 H4
(CHO)2.



Thường được viết tắt OPA, phân tử
này là một dialdehyde bao gồm hai
nhóm formyl (CHO) gắn liền kề trên
một vòng benzene. Là chất rắn màu
vàng nhạt được dùng trong việc tổng
hợp các hợp chất dị vòng và là một
thuốc thử trong phân tích của các
acid amin.

OPA

a. Phương pháp tạo dẫn xuất OPA


Ortho-phthalaldehyde (OPA) được hòa tan và ổn định
trong dung dịch nước ở pH <11,5. Nó nhạy cảm với tia
cực tím và oxy không khí.



o-phthalaldehyde (OPA) phản ứng với các acid amin
trong với sự có mặt của các hợp chất t...
ĐỀ TÀI : Phân tích acid amin bằng
ĐỀ TÀI : Phân tích acid amin bằng
phương pháp sắc
phương pháp sắc
TR NG I H C NÔNG LÂM HƯỜ ĐẠ UẾ
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
GVHD : PH M TR N THÙY H NG ƯƠ
NHÓM :2.5
Phân tích acid amin bằng phương pháp sắc ký - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích acid amin bằng phương pháp sắc ký - Người đăng: Võ Tấn Lực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân tích acid amin bằng phương pháp sắc ký 9 10 198