Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT

Được đăng lên bởi yeuduoinhoxsekhoc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO
CHỦ ĐỀ 14: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT
Giáo viên hướng dẫn: Trương Bách Chiến
Sinh viên thực hiện:
Phạm Ngọc Duẩn
Nguyễn Thị Thùy Trang
Trần Thị Thanh Thảo
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT
1 : TỔNG QUAN VỀ VIỆN DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU...............................................................
Giới thiệu về Viện nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu.................................................................
2: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ.................................................................
2.1.Tổng quan về dầu mỡ.........................................................................................................
2.2.Thành phần hóa học của dầu mỡ........................................................................................
2.2.1.Thành phần chính............................................................................................................
2.2.2.Các thành phần phụ........................................................................................................
2.3.Tính chất của dầu mỡ.........................................................................................................
2.3.1.Tính chất vật lý................................................................................................................
2.3.2.Tính chất hóa học............................................................................................................
2.4.Các chỉ tiêu hóa lý của dầu mỡ..........................................................................................
2.4.1.Lấy mẫu...........................................................................................................................
2.4.2.Các chỉ tiêu đặc trưng của dầu mỡ.................................................................................
3: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU DẦU THỰC VẬT..................................................................
3.1.Xác định chỉ số Iod.............................................................................................................
3.1.1.Định nghĩa.......................................................................................................................

3.1.2.Nguyên tắc.......................................................................................................................
3.1.3.Dụng cụ và hóa chất.........................................................................................................
BÁO CÁO
CHỦ ĐỀ 14: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT
Giáo viên hướng dẫn: Trương Bách Chiến
Sinh viên thực hiện:
Phạm Ngọc Duẩn
Nguyễn Thị Thùy Trang
Trần Thị Thanh Thảo
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT
1 : TỔNG QUAN VỀ VIỆN DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU...............................................................
Giới thiệu về Viện nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu.................................................................
2: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ.................................................................
2.1.Tổng quan về dầu mỡ.........................................................................................................
2.2.Thành phần hóa học của dầu mỡ........................................................................................
2.2.1.Thành phần chính............................................................................................................
2.2.2.Các thành phần phụ........................................................................................................
2.3.Tính chất của dầu mỡ.........................................................................................................
2.3.1.Tính chất vật lý................................................................................................................
2.3.2.Tính chất hóa học............................................................................................................
2.4.Các chỉ tiêu hóa lý của dầu mỡ..........................................................................................
2.4.1.Lấy mẫu...........................................................................................................................
2.4.2.Các chỉ tiêu đặc trưng của dầu mỡ.................................................................................
3: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU DẦU THỰC VẬT..................................................................
3.1.Xác định chỉ số Iod.............................................................................................................
3.1.1.Định nghĩa.......................................................................................................................
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT - Người đăng: yeuduoinhoxsekhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ TRONG DẦU THỰC VẬT 9 10 757