Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế của tập doàn viễ thông quân đội Viettel

Được đăng lên bởi Siêu Nhân Mặt Sẹo
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 8995 lần   |   Lượt tải: 34 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
ššš

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ
CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

Giảng viên hướng dẫn

TS.Lê Thị Thu Thủy

Nhóm học viên thựchiện

Nhóm 6

Lớp

CH 7C QTKD

Hà Nội 11-2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA SAU ĐẠI HỌC

Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế
của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel

Hà nội 11-2011
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
3

STT
54

Họ tên
Nguyễn Thị Thanh

Công việc
Xây dựng template bài viết , phân công công
việc các thành viên trong nhóm.
Tổng hợp, chỉnh sửa toàn bộ bài viết.
Làm slice và trình bày.

51

Cao Trường Thanh

Cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh.
Lý do lựa chọn thị trường Campuchia.

52

Ninh Khăc Thành

Giới thiệu Tập đoàn Viễn thông Quân Đội
Viettel.

53

Vũ Ngọc Thành

Các lực lượng cạnh tranh trên thị trường quốc tế

55

Bùi Thị Kim Thảo

Phân tích môi trường trong nước.

56

Đỗ Văn Thể

Phân tích nội bộ doanh nghiệp.

57

Trần Văn Thịnh

Đánh giá và kiến nghị.

58

Nguyễn Xuân Thịnh

Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh quốc tế
theo hướng phát triển hoạt động.
Review, chỉnh sửa Chiến lược kinh doanh của
Viettel.

59

Nguyễn Sỹ Thịnh

Chiến lược kinh doanh quốc tế của Viettel.
Làm slice và trình bày.

60

Phạm Thị Minh Thoa

Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh cấp công ty
Review chỉnh sửa phân tich nội bộ doanh
nghiệp.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................13
4

Chương 1:Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh quốc tế....................................................14
1.1. Chiến lược cạnh tranh....................................................................................................14
Chiến lược cạnh tranh là chiến lược dựa trên các ngu ồn l ợi th ế c ạnh tranh đ ể thành
công. Mỗi doanh nghiệp đều có thể tạo dựng cho mình một l ợi th ế cạnh tranh, n ếu nó
thực hiện các bước đi hợp lý cho phép giành đ ược vị trí hàng đầu trong vi ệc h ấp dẫn
khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh, mục tiêu để khách hàng cảm nh ận đ ược giá tr ị
vượt trội so với những gì mà đối thủ cung cấp.. Mặc dù có rất nhiều chiến l ược cạnh tranh
khác nhau, song một cách khái quát có ba cách tiếp cận cơ bản để t ạo dựng lợi th ế cạnh
tranh đó là : chiến lược chi phí thấp; chiến lược khác biệt hóa; chiến lược trọng tâm.......14
1.1.1. Chiến lược chi phí thấp...........................................................................................15
1.1.2. Chiến lược ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ
CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
Giảng viên hướng dẫn TS.Lê Thị Thu Thủy
Nhóm học viên thựchiện Nhóm 6
Lớp CH 7C QTKD
Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế của tập doàn viễ thông quân đội Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế của tập doàn viễ thông quân đội Viettel - Người đăng: Siêu Nhân Mặt Sẹo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế của tập doàn viễ thông quân đội Viettel 9 10 231