Ktl-icon-tai-lieu

Phan tích hệ thống

Được đăng lên bởi Đại Thạch Nguyễn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập chuyên đề

1

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Th.S. Trương Thị Mỹ Lê
đã tận tình hướng dẫn, chỉbảo cho em trong suốt thời gian thực tập. Trong quá
trình thực tập em đã gặp phải nhiều khó khăn nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình
của cô em đã vượt qua và hoàn thành tốt đợt thực tập này.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô trong khoa Kỹ thuật – Công
nghệ, Trường Đại học Quang Trung đã giảng dạy và trang bị cho em những
kiến thức quý báu, làm nền tảng để em có thể hoàn thành những công việc mà
đơn vị thực tập yêu cầu trong đợt thực tập.
Em cũng xin được gởi lời cảm ơn tới những người bạn thân yêu, đặc biệt
là các bạn trong lớp. Các bạn luôn ở bên cạnh động viên và để giúp em hoàn
thành báo cáo thực tập, cũng như vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Cuối cùng, cho con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình: bố, mẹ, anh, chị và
em đã cho con nhiều tình thương cũng như sự động viên kịp thời để con vượt
qua những khó khăn trong cuộc sống và hoàn thành đợt thực tập.

SVTT: Nguyễn Đại Thạch

Báo cáo thực tập chuyên đề

2

MỤC LỤC

SVTT: Nguyễn Đại Thạch

Báo cáo thực tập chuyên đề

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hinh 1:Menu chuyển trang
Hình 2: Menu đăng nhập.
Hình 3:Form tìm kiếm.
Hình 4: Trang đăng ký.
Hình 5: Trang đăng tin

SVTT: Nguyễn Đại Thạch

3

Báo cáo thực tập chuyên đề

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1:Quan hệ Khách hàng
Bảng 2:Quan hệ quốc tịch
Bảng 3:Quan hệ người quốc tịch
Bảng 4:Quan hệ tỉnh thành phố
Bảng 5:Quan hệ quận huyện
Bảng 6:Quan hệ tổng hợp
Bảng 7:Quan hệ yêu cầu
Bảng 8:Quan hệ công ty

SVTT: Nguyễn Đại Thạch

4

Báo cáo thực tập chuyên đề

1

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Công nghệ thông tin là một trong những ngành công nghệ mũi nhọn của
xã hội hiện đại. Sự phát triển của công nghệ thông tin trong mấy thập niên gần
đây đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của thế giới. Cùng với các ngành công nghệ
khác như công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng
mới, công nghệ thông tin đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện, mạnh mẽ mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội. Với xu thế toàn cầu hóa, trước hết là toàn cầu hóa
về kinh tế và xây dựng những nền tảng của kinh tế tri thức, công nghệ thông tin
càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc liên kết các nước, các dân tộc;
liên kết các thị trường quốc gia, khu vực thành một thị trường chung toàn cầu.
Nền kinh tế thế giới, thị trường toàn cầu có phát triển được hay không phụ
thuộc nhiều vào các ngành công nghệ cao, hiện đại, trong đó côn...
Báo cáo th c t p chuyên đề 1
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Th.S. Trương Thị Mỹ
đã tận tình hướng dẫn, chỉbảo cho em trong suốt thời gian thực tập. Trong quá
trình thực tập em đã gặp phải nhiều khó khăn nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình
của cô em đã vượt qua và hoàn thành tốt đợt thực tập này.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy trong khoa Kỹ thuật Công
nghệ, Trường Đại học Quang Trung đã giảng dạy trang bị cho em những
kiến thức qbáu, làm nền tảng để em thể hoàn thành những công việc mà
đơn vị thực tập yêu cầu trong đợt thực tập.
Em cũng xin được gởi lời cảm ơn tới những người bạn thân yêu, đặc biệt
các bạn trong lớp. c bạn luôn bên cạnh động viên để giúp em hoàn
thành báo cáo thực tập, cũng như vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Cuối cùng, cho con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình: bố, mẹ, anh, chị
em đã cho con nhiều tình thương cũng như s động viên kịp thời để con vượt
qua những khó khăn trong cuộc sống và hoàn thành đợt thực tập.
SVTT: Nguy n i Th ch Đạ
Phan tích hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phan tích hệ thống - Người đăng: Đại Thạch Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phan tích hệ thống 9 10 995