Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiệu quả chi phí của hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH XNK thủy sản CAFISH Việt Nam

Được đăng lên bởi my-tran-tang
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 4996 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------------------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA HỆ
THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG
TY TNHH XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
(CAFISH VIỆT NAM)

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

TS. NGÔ THỊ THANH TRÚC

TĂNG MỸ TRÂN
MSSV: 4095268
Lớp:Kinh tế TN-MT K35

Cần Thơ – 10/2012
0

LỜI CẢM TẠ
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn.
- Quý thầy, cô trường đại học Cần Thơ đặc biệt là thầy cô khoa
KT-QTKD đã hết lòng truyền đạt những kiến thức quý báo trong suốt thời gian
học tại trường.
- Giáo viên hướng dẫn TS.Ngô Thị Thanh Trúc đã hết lòng chỉ bảo
và bổ sung những khuyết điểm để cuốn luận văn này hoàn thành tốt đẹp.
- Ban điều hành dự án AKIZ Việt Nam, Mr. Rene Heinrich và chị Trâm
cùng các anh, chị, cô, chú ở các phòng thí nghiệm container đã nhiệt tình chỉ dẫn
và cung cấp các tài liệu cần thiết để em hoàn thành tốt luận văn.
- Ban Giám Đốc Công ty TNHH XNK Thủy sản Cần Thơ, quý cô chú và
các anh chị ở các Phòng Ban, đặc biệt là chị Diệu trưởng Phòng Kỹ Thuật và
Điều Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải và hai nhân viên vận hành đã cung cấp
những tài liệu và kiến thức cần thiết để em hoàn thành luận văn này trong thời
gian thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn !

Ngày 05 tháng 12 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Tăng Mỹ Trân

1

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là do chính bản thân tôi làm không
sao chép của bất cứ luận văn nào khác và không trùng với đề tài nghiên cứu
nào khác . Nếu có gì sai sót thì tôi xin chịu trách nhiệm trước Khoa và Trường.

Ngày 05 tháng 12 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Tăng Mỹ Trân

2

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Cần Thơ, ngày….tháng….năm
Thủ trưởng đơn vị

3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Ngô Thị Thanh Trúc
H...
0
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH
----------------------------------------
LUẬN VĂN TỐT NGHIP
PHÂN TÍCH HIU QU CHI PHÍ CA H
THNG X LÝ NƯỚC THI TI CÔNG
TY TNHH XNK THY SN CẦN THƠ
(CAFISH VIT NAM)
Giáo viên hướng dn
TS. NGÔ TH THANH TRÚC
Sinh viên thc hin
TĂNG MỸ TRÂN
MSSV: 4095268
Lp:Kinh tế TN-MT K35
Cần Thơ – 10/2012
Phân tích hiệu quả chi phí của hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH XNK thủy sản CAFISH Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hiệu quả chi phí của hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH XNK thủy sản CAFISH Việt Nam - Người đăng: my-tran-tang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Phân tích hiệu quả chi phí của hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH XNK thủy sản CAFISH Việt Nam 9 10 355