Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động Tín Dụng và các biện pháp mở rộng Tín dụng tại Ngân

Được đăng lên bởi Ngân Nguyễn
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3021 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích hoạt động tín dụng và các biện pháp mở rộng tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết hình thành đề tài:
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang là một xu hướng tất
yếu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia với mong muốn
cải thiện và tăng trưởng kinh tế đất nước. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ
đạo đó vì ngay khi chuyển hướng sang nền kinh tế đổi mới, chúng ta đã chọn con
đường mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với tinh thần đa phương hoá, đa dạng
hoá. Trên cơ sở đó, chúng ta cũng tự đặt ra cho mình con đường hội nhập kinh tế
thế giới. Vì vai trò là mạch máu của nền kinh tế, ngành ngân hàng nước ta cũng
không nằm ngoài quá trình đó, nhằm trang bị cho mình năng lực để đủ sức cạnh
tranh với các đối thủ sẽ gia nhập vào nền kinh tế nước ta càng đông đảo (hiện
nay có khoảng gần 70 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã có mặt tại Việt Nam,
chủ yếu là của Singapo, Trung Quốc). Tuy nhiên hoạt động của các ngân hàng
thương mại Nhà nước chủ yếu vẫn là huy động vốn và cho vay, các sản phẩm
dịch vụ được đưa ra và được thi trường chấp nhận vẫn còn manh mún, thiếu hấp
dẫn và tiện lợi, chưa năng động vẫn còn tồn tại trong các ngân hàng thương mại.
Thực tế những năm gần đây, thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch
vụ thẻ, thanh toán, chuyển tiền đã phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng vượt bậc
so với dự đoán của nhiều người. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược phát triển dịch
vụ ngân hàng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc mở rộng các hình thức
tín dụng.
Hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường là hoạt động kinh
doanh với mục đích là lợi nhuận, ổn định nền kinh tế - xã hội... Muốn thu được
lợi nhuận cao thì vấn đề then chốt là quản lý tốt các khoản mục tài sản có, nhất là
khoản mục cho vay và đầu tư, cũng như các hoạt động trung gian khác. Tuy
nhiên, muốn tăng lợi nhuận thì ngân hàng cũng cần phải tăng thu nhập bằng cách
mở rộng tín dụng, tăng cường đầu tư và đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ ngân
hàng.
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu
Thành là một trong khoảng 1.800 chi nhánh của ngân hàng nông nghiệp Việt
_________________________________________________________________
GVHD: Nguyễn Tấn Nhân
1
SVTH: Phạm Minh Châu

Phân tích hoạt động tín dụng và các biện pháp mở rộng tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành

Nam đang hoạt động khắp trên mọi miền đất nước, đã phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là với...
Phân tích hoạt động tín dụng và các biện pháp mở rộng tín dụng tại NHN
o
&PTNT huyện Châu Thành
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết hình thành đề tài:
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang là một xu hướng tất
yếu của chiến lược phát triển kinh tế hội của nhiều quốc gia với mong muốn
cải thiện và tăng trưởng kinh tế đất nước. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ
đạo đó vì ngay khi chuyển hướng sang nền kinh tế đổi mới, chúng ta đã chọn con
đường mở rộng quan h kinh tế đối ngoại với tinh thần đa phương hoá, đa dạng
hoá. Trên sở đó, chúng ta cũng tự đặt ra cho mình con đường hội nhập kinh tế
thế giới. vai trò mạch máu của nền kinh tế, ngành ngân ng ớc ta cũng
không nằm ngoài quá trình đó, nhằm trang bị cho mình năng lực để đ sức cạnh
tranh với các đối thủ sẽ gia nhập vào nền kinh tế nước ta càng đông đảo (hiện
nay khoảng gần 70 chi nhánh ngân ng ớc ngoài đã mặt tại Việt Nam,
chủ yếu của Singapo, Trung Quốc). Tuy nhiên hoạt động của các ngân hàng
thương mại Nhà nước chủ yếu vẫn huy động vốn cho vay, các sản phẩm
dịch vụ được đưa ra được thi trường chấp nhận vẫn còn manh mún, thiếu hấp
dẫn và tiện lợi, chưa năng động vẫn còn tồn tại trong các ngân hàng thương mại.
Thực tế những năm gần đây, thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch
vụ thẻ, thanh toán, chuyển tiền đã phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng vượt bậc
so với dự đoán của nhiều người. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược phát triển dịch
vụ ngân hàng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc mở rộng các hình thức
tín dụng.
Hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường hoạt động kinh
doanh với mục đích lợi nhuận, ổn định nền kinh tế - hội... Muốn thu được
lợi nhuận cao thì vấn đề then chốt là quản lý tốt các khoản mục tài sản có, nhất là
khoản mục cho vay và đầu tư, cũng như các hoạt động trung gian khác. Tuy
nhiên, muốn tăng lợi nhuận thì ngân hàng cũng cần phải tăng thu nhập bằng cách
mở rộng tín dụng, tăng cường đầu đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ ngân
hàng.
Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu
Thành một trong khoảng 1.800 chi nhánh của ngân hàng ng nghiệp Việt
_________________________________________________________________
GVHD: Nguyễn Tấn Nhân 1 SVTH: Phạm Minh Châu
Phân tích hoạt động Tín Dụng và các biện pháp mở rộng Tín dụng tại Ngân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động Tín Dụng và các biện pháp mở rộng Tín dụng tại Ngân - Người đăng: Ngân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tích hoạt động Tín Dụng và các biện pháp mở rộng Tín dụng tại Ngân 9 10 627