Ktl-icon-tai-lieu

phân tích Tác động của chính sách tiền lương lên năng suất lao động của nhân viên tại công ty

Được đăng lên bởi Tí Cận
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
z



Luận văn tốt nghiệp
“Phân Tích Tình Hình Lao Động,
Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng
Suất Lao Động Tại Điện Lực Cần Thơ”.

Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương
Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động

GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh
.

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Ngành điện Việt Nam đang có khuynh hướng phát triển theo một hướng
mới hoàn toàn khác như hiện nay. Thật vậy, hiện nay, qui luật phát triển kinh
tế xã hội - một qui luật biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử - là quan hệ
sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất, đã bắt đầu chi phối mạnh các hướng đi cần thiết của ngành điện hiện nay
và trong tương lai không xa.
Điện lực là ngành có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế
xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, vì thế trong xu thế phát triển và huy
hoạch của ngành từ nay đến năm 2010 sẽ đưa điện đến 100% hộ dân có điện
sử dụng,do đó công tác điện khí hoá nông thôn, vừa xây dựng, vừa cải tạo lưới
điện cũ, từng bước hiện đại hoá xây dựng lưới điện. Để hoàn thành khối lượng
công việc như kế hoạch đề ra từ đây đến năm 2010 ngoài việc duy trì đội ngũ
cán bộ công nhân viên hiện có, công ty Điện lực Cần Thơ cần dự kiến phát
triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hoá thông qua đào tạo, tuyển
dụng từ trường lớp ra. Để có thể duy trì cũng như thu hút lao động có trình độ,
tay nghề cao thì đòi hỏi doanh nghiệp phải tuyển dụng và giữ lại đúng người
làm đúng việc bởi vì khi một người có kỹ năng thích hợp, đang làm đúng công
việc, thì cả người nhân viên đó và công ty điều có lợi. Để làm được như vậy
doanh nghiệp cần có một hệ thống thù lao cạnh tranh và công bằng. Mặc dù
tiền không phải là lý do duy nhất để các nhân viên làm việc cho một doanh
nghiệp, nhưng những phương pháp trả lương không công bằng vẫn là nguyên
nhân chính gây ra sự bất mãn của nhân viên và làm tăng tình trạng bỏ việc,
giảm hiệu quả lao động và gây ra những chi chí không cần thiết cho doanh
nghiệp. Hệ thống tiền lương hợp lý là sự bảo đảm rằng những người thực hiện
các nhiệm vụ được coi là như nhau sẽ nhận được mức thù lao như nhau và thù
lao thì bao hàm tất cả các hình thức thu nhập mà các cá nhân được trả cho
phần lao động của họ (lương, phụ cấp,…).
Hiện nay Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới rất cần những người có
năng lực để góp sức đưa Đất nước đi lên với mục tiêu là đến năm 2020 sẽ cơ
bản trở thành một nước công nghiệp. Bên cạnh sự “hoàn thiện hệ thống cơ sở
dạy nghề, hệ th...
z

Luận văn tốt nghiệp
“Phân Tích Tình Hình Lao Động,
Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng
Suất Lao Động Tại Điện Lc Cần Thơ”.
phân tích Tác động của chính sách tiền lương lên năng suất lao động của nhân viên tại công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích Tác động của chính sách tiền lương lên năng suất lao động của nhân viên tại công ty - Người đăng: Tí Cận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
phân tích Tác động của chính sách tiền lương lên năng suất lao động của nhân viên tại công ty 9 10 538