Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tài chính bibica

Được đăng lên bởi Thanh Sally
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY CP BIBICA] September 3, 2012

CHỦ ĐỀ 2 – BIBICA
Phân tích cấu trúc tài chính công ty cổ phần BIBICA 2010 - 2011
THÀNH VIÊN NHÓM

STT

HỌ VÀ TÊN

MSV

1

DƯƠNG THỊ QUỲNH ANH

CQ513524

2

ĐINH THỊ HỒNG HẠNH

CQ515256

3

NGUYỄN MINH PHƯỢNG

CQ512485

4

DƯƠNG THỊ QUỲNH

CQ513846

5

NGUYỄN QUỲNH TRANG

CQ513931

NỘI DUNG:
1

Giới thiệu chung về Công ty BIBICA

2

Phân tích cơ cấu nguồn vốn

3

Phân tích cơ cấu tài sản

4

Phân tích tình hình đảm bảo vốn
1|Page

[PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY CP BIBICA] September 3, 2012

- Theo quan điểm luân chuyển vốn
- Theo tính ổn định của nguồn tài trợ
5

Kết luận

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BIBICA
1.1.

Sơ lược về công ty

Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (BBC) được thành lập theo quyết định số
34/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần hóa từ 3 phân
xưởng: bánh, kẹo, nha thuộc Công ty Đường Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh chính
của Bibica là kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo, trong đó các sản phẩm chính của
công ty là các loại kẹo, các loại bánh quy, bánh trung thu, bánh bông lan Hura, bánh
Lottepie. BBC hiện có vốn điều lệ là 154 tỷ đồng.
1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh
Tốc độ tăng trưởng cao. Trong giai đoạn từ 2008 – 2011, BBC đạt tốc độ tăng
trưởng doanh thu trung bình đạt 22%/năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trung bình
31%/năm. Trong năm 2011, BBC đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu là 27% và tốc độ
tăng lợi nhuận sau thuế là 11%. Biên lợi nhuận gộp năm 2011 cũng đã có sự cải thiện
đáng kể và đạt mức 29% trong khi con số này năm 2010 chỉ đạt 26,6%. Trong năm
2012, BBC đặt kế hoạch doanh thu là 1.353 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2011), và
kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 49,9 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2011).
Doanh thu của BBC liên tục tăng trưởng mạnh từ năm 2009 đến nay là do công
ty đã liên tục cơ cấu lại các sản phẩm, mở rộng năng lực sản xuất, phát triển hệ thống
phân phối với các điểm bán lẻ. Đồng thời, khả năng bán hàng và thương hiệu cũng
liên tục được nâng cao với sự hỗ trợ của Lotte (từ năm 2008), là cổ đồng chiến lược
của công ty và cũng là một công ty bánh kẹo nổi tiếng của Hàn Quốc.
Thị phần của BBC: BBC hiện chiếm khoảng 7% thị phần bánh kẹo Việt Nam
(tính theo doanh thu). Xét theo từng dòng sản phẩm, sản phẩm bánh bông lan Hura
của BBC hiện chiếm tới 30% thị phần bánh bông lan; các sản phẩm bánh quy chiếm
2|Page

[PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY CP...
[PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY CP BIBICA]
September 3, 2012
CHỦ ĐỀ 2 – BIBICA
Phân tích cấu trúc tài chính công ty cổ phần BIBICA 2010 - 2011
THÀNH VIÊN NHÓM
NỘI DUNG:
1 Giới thiệu chung về Công ty BIBICA
2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn
3 Phân tích cơ cấu tài sản
4 Phân tích tình hình đảm bảo vốn
1 | P a g e
STT HỌ VÀ TÊN MSV
1 DƯƠNG THỊ QUỲNH ANH CQ513524
2 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH CQ515256
3 NGUYỄN MINH PHƯỢNG CQ512485
4 DƯƠNG THỊ QUỲNH CQ513846
5 NGUYỄN QUỲNH TRANG CQ513931
phân tích tài chính bibica - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tài chính bibica - Người đăng: Thanh Sally
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
phân tích tài chính bibica 9 10 700