Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi phong-pham
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 10403 lần   |   Lượt tải: 33 lần
ĐỀ TÀI:
QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
GIỚI THIỆU CHUNG:
Do chúng em mới tham gia đồ án về phân tích thiết kế nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng em
đã chọn đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG giống như một
siêu thị, ở đây chúng em sẽ phân tích 2 bên giao dịch: thứ nhất là giao dịch giữa cửa hàng và
khách hàng và giao dịch của cửa hàng với nhà cung cấp hàng hóa. Nhưng chúng em chỉ tập trung
phân tích hệ thống quản lý của cửa hàng. Về phần thiết kế giao diện do em đã từng học ASP nên
em thiết kế sẵn giao diện và tòan bộ được kết nối với cơ sở dữ liệu thành một chương trình hoàn
chỉnh.Vì thế phần đồ án có phần không hoàn chỉnh mong thầy bỏ qua. Em xin chân thành cảm ơn
thầy

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
MỤC LỤC

Trang
Giới thiệu chung.................................................................................................................... 1
1. Giới thiệu hệ thống cửa hàng .......................................................................................... 2
1.1 Hệ thống hiện hành ................................................................................................. 2
1.2 Hệ thống tương lai ................................................................................................... 2
2. Phân tích ............................................................................................................................ 3
2.1 Phát hiện thực thể ................................................................................................... 5
2.2 Mô hình ERD ........................................................................................................... 6
2.3 Mô tả chi tiết thực thể ............................................................................................. 6
2.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ ..................................................... 9
2.5 Phát hiện các ràng buộc.......................................................................................... 9
2.6Mô hình DFD ............................................................................................................. 10
2.7Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu........................................................................................ 16
2.8Mô hình FlowChart .................................................................................................. 23
3. Thiết kế giao diện .......................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng - Người đăng: phong-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng 9 10 820