Ktl-icon-tai-lieu

phân tích thiết kế phần mềm quản lý cửa hàng bán sách

Được đăng lên bởi Bách Việt
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---------- o O o ----------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn: Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm
TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ
CỬA HÀNG BÁN SÁCH NGỌC ANH
Người hướng dẫn:
Ks.Đào Anh Hiển

Người thực hiện:
1.

Phạm Thị Hoa

2.

Trần Thị Huyền

3.

Phạm Thị Hòa

NHẬN
XÉTTK9.1
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Lớp:
……………………………………………………………………………………
…...
………………………………………………………………………………………
Hưng Yên tháng 6 năm 2013
…………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hưng Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2012
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, lao động trí óc dần thay
thế cho lao động chân tay bằng những ứng dụng khoa học kỹ thuật.Và góp phần
đắc lực trong cuộc cách mạng khoa học này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông
tin.Công nghệ thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.Đặc biệt là trong
ngành kinh tế, nó đóng góp một phần đáng kể vào quá trình hội nhập.
Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của rất nhiều cửa hàng vẫn
tiến hành rất thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây
khó khăn cho người quản lý khi muốn xem xét tình trạng các mặt hàng còn hay
hết. Cũng như rất khó có thể thống kê nhanh chóng được doanh thu của cửa hàng
theo ngày, theo tháng, theo quý …Từ thực tế như vậy mà nhóm chúng em đã tiến
hành xây dựng một phần mền quản lý hoạt động kinh doanh cho một cửa hàng.
Với lý do đó và được sự góp ý của giáo viên hướng dẫn, nhóm chúng em đã
quyết định chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng bán sách Ngọc
Anh”.
Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, chúng em đã cùng nhau xây dựng và
hoàn thành bài tập này. Xong vẫn còn nhiều thiếu xót chúng em rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để ch...
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………
…...
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---------- o O o ----------
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn: Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm
TÊN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ
CỬA HÀNG BÁN SÁCH NGỌC ANH
Người hướng dẫn:
Ks.Đào Anh Hiển
Người thực hiện:
1. Phạm Thị Hoa
2. Trần Thị Huyền
3. Phạm Thị Hòa
Lớp: TK9.1
Hưng Yên tháng 6 năm 2013
phân tích thiết kế phần mềm quản lý cửa hàng bán sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích thiết kế phần mềm quản lý cửa hàng bán sách - Người đăng: Bách Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
phân tích thiết kế phần mềm quản lý cửa hàng bán sách 9 10 276