Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Thuật Toán

Được đăng lên bởi thanhhienit20593
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân Tích Thuật Toán
TiếnsĩNguyễnThanhBình
KhoaToán-TinHọc
ĐạiHọcKhoaHọcTựNhiêntpHCM
Email:ngtbinh@hcmus.edu.vn
Webpage:

Algorithm Analysis

Quynạptoánhọc

•

Đểchứngminhmộttínhchấtnàođóđúngvớimọisốtựnhiênn:

– Step 1:chứngminhtínhchấtđúngvớin = 1.
– Step 2:chứngminhvớimọi,nếutínhchấtđúngtạin,nócũngđúngvớin+1.

Algorithm Analysis

Quynạptoánhọc

•

Strong induction:

– Step 1:chứngminhtínhchấtđúngvớin = 1.
– Step 2:chứngminhvớimọi,nếutínhchấtđúngvới,nócũngđúngvớin+1.

Algorithm Analysis

Quynạptoánhọc

•

Vídụ:

– For all:

– For all, if, then

Algorithm Analysis

Quynạptoánhọc

•
•

Prove that a complete binary tree with k level hasnodes.
Prove that for all, one has

Algorithm Analysis

Algorithm correctness

•
•

Làmsaođểchứngminhtínhđúngđắncủamộtthuậttoánđượcđưara?
Haiphươngphápphổbiếnđểkiểmtratínhđúngđắncủathuậttoán:

– Testing
– Correctness proof.

Algorithm Analysis

Algorithm correctness

•

Sosánhhaiphươngpháp

– Testing:kiểmtrathuậttoándựavàonhữngdữliệuđưavào.
– Correctness proof:chứngminhchặtchẽbằngtoánhọc.
– Testing:khópháthiệnratoànbộlỗi.
– Correctness proof:cóthểcólỗi.
– Nênkếthợpcảhaiphươngpháp.

Algorithm Analysis

Recursive algorithms

•

ĐểchứngminhtínhđúngđắncủamộtthuậttoánhồiquyP(n),chúngtathườngdù
ngphươngphápquynạptoánhọcdựavàokíchthướccủabàitoán.

•
•

Cầnchứngminhthuậttoánhồiquychỉlặptronghữuhạnlần.
Bướcquynạp:giảsửthuậttoánchokếtquảđúngvớimọi,chứngminh
P(n+1)chokếtquảđúng.

Algorithm Analysis

Recursive Fibonacci numbers

•

Số Fibonacci:
F(0)=1, F(1)=1,
F(n+2)=F(n+1)+F(n).

•

Chothuậttoánfibo(n)nhưsau:
Functionfibo(n)
{
if, return 1.
else returnfibo(n-1)+fibo(n-2).
}
Algorithm Analysis

Recursive Fibonacci numbers

•
•
•

Chứng minhrằng:fibo(n) = F(n),vớimọi
Giảsửfibo(k) = F(k), k<=n
Cầnc/m:fibo(n+1) = F(n+1).

Algorithm Analysis

Recursive maximum

•
•

ChomảngA[1…n].Tìmphầntửlớnnhấtcủamảng.
Thuậttoán:
function maximum(n)
{
if, return A(1)
else return max(maximum(n-1),A(n));
}
Chứngminh: maximum(n) = max(A[1..n]).

Algorithm Analysis

Recursive multiplication

•

Thuậttoánrecursive multiplication:

function multiply(x,y)
{
if (y=0) return 0;
if ylẻ
return multiply(2x,[y/2])+x;
else return multiply(2x,[y/2]);
}
Algorithm Analysis

Recursive multiplication

•

Chứngminhrằng:
multiply(x,y) =xy.

•

Bàitập.

Algorithm Analysis

Non-recursive algorithms

•

Đểkiểmtratínhđúngđắncủathuậttoánkhônghồiquy,chúngtathườngtiếnhành
mộtsốbước:

– Phântíchthuậttoántrongtừngvònglặp(nế...
Phân Tích Thuật Toán
TiếnsĩNguyễnThanhBình
KhoaToán-TinHọc
ĐạiHọcKhoaHọcTựNhiêntpHCM
Email:ngtbinh@hcmus.edu.vn
Webpage:https://sites.google.com/site/ntbinhpolytechnique/
Algorithm Analysis
Phân Tích Thuật Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Thuật Toán - Người đăng: thanhhienit20593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân Tích Thuật Toán 9 10 352