Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thực phẩm

Được đăng lên bởi Ngọc Hải Lê
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2956 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Thực hành phân tích thực phẩm
Bài 1:
HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU VỀ PTTP

Trang1

Thực hành phân tích thực phẩm
BÀI 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA, ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ MẶN TRONG
THỰC PHẨM.
I/ Xác định độ chua trong Yomost.
1.
Hoá chất và thiết bị:
 Hoá chất : Dung dịch NaOH 0,1 N và H2C2O4 0,1N.
 Thiết bị : Máy chuẩn độ điện thế, điện cực kép thủy tinh, máy khuấy từ + cá từ.
 Dụng cụ : Pipet, becher 100ml.
2.
Qui trình xác định:
 Bước 1 : Chuẩn bị mẫu:
+ Becher 100ml, sạch +10 ml dung dịch mẫu Yomost +30 ml nước cất + cá từ. Dùng
máy khuấy từ khuấy đều.
+Điện cực, rửa sạch bằng nước cất, nhúng ngập trong dung dịch không chạm vào đáy
cốc mẫu.
 Bước 2: Cài đặt thông số chuẩn độ:
Chọn chế độ máy
Titratinon ready

Ý nghĩa

Màn hình mặc
Sẳn sàng chuẩn độ
định

Enter F3: Titration parameters
Method creation

Chọn phím F3 để vào chế độ cài đặt các
thông số vào máy thực hiện quá trình
chuẩn độ. Tạo phương pháp
Chọn cài đặt các thông số chuẩn độ
Hệ thống chuẩn độ: Chọn chuẩn độ pH
Giá trị ban đầu của quá trình chuẩn độ.
Chọn No

titration parameters 
pH 
Type of titration
Initial measurement
No 
value
Measuring chanel
Select chanel
Chọn kênh truyền tín hiệu. Chọn kênh A
A
No/Water
Input delay
Thời gian chờ để thiết lập cân bằng
Dò pH tương đương: Chọn phương pháp
Dynamic (EQ) 
pH titration
dò pHtđ theo phương pháp tiếp tuyến
Kiểm soát quá trình dò: chọn dò theo từng
Steep jump
Dynamic control
bước nhảy
Điều kiện dừng chuẩn độ: Chọn theo thể
ml 
End of titration
tích tiêu tốn
Tổng thể tích tiêu tốn để kết thúc chuẩn
Total consumf, titra
độ: ví dụ chọn 10ml ( nghĩa là khi chuẩn
Ex:10ml 
final consumpt, ml
tới thể tích 10ml thì sẽ kết thúc quá trình
chuẩn độ
Fast 
Drift control
Tốc độ chuẩn độ: Chọn nhanh
Waiting time (s)
Nhập giá trị thời gian bắt đầu tiến hành
1s 
enter value
chuẩn độ sau khi hoàn tất cài đặt
Trang2

Thực hành phân tích thực phẩm
Ext. titrapt, burettle

No

Reaction time
waiting time

1s 

(s)

Predosing

No

Fill dosine unit

Fill 

New caculation
Enter no of EQ’s
Caculation EQ (s)
Formular selection
Enter F1
Enter F2
Enter Q (ml)
Enter unit
Enter indetifier
Next
End selection
Start

Formular
selection
EQ(equivalent) 
1

Chế độ chuẩn trước ( nhằm tiết kiệm thời
gian): Chọn No
Thời gian phản ứng: Chọn 1s ( Xem như
phản ứng tức thời, nều phản ứng thuận
nghịch, chậm cần chọn thời gian lớn hơn)
Bơm trước: Chọn No ( Do không chuẩn
độ trước)
Giá trị thể tích dung dịch chuẩn cần bơm
đầy vào buret: Chọn bơm đầy
Tính toán: Chọn công thức tính toán cho
điểm tương...
Thực hành phân tích thực phẩm
Bài 1:
HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU VỀ PTTP
Trang1
Phân tích thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thực phẩm - Người đăng: Ngọc Hải Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích thực phẩm 9 10 783