Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ 20062008

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: “ Phân tích thực trạng báo cáo
phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các
cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ
2006-2008”

1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Y học ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu, tiến bộ trong quá
trình kiểm soát bệnh tật. Tuy nhiên, mặt trái của thuốc- phản ứng có hại của thuốc
(adverse drug reaction-ADR) vẫn đang là vấn đề nổi cộm có tính chất phổ biến. Ở
một số quốc gia trên thế giới, phản ứng có hại của thuốc nằm trong top 10 nguyên
nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân, ngoài ra nó còn kéo dài thời gian nằm viện
và tăng chi phí điều trị [32][39].
Với mục đích phòng tránh và giảm thiểu tác hại cho bệnh nhân, việc xây
dựng một cơ chế đánh giá và theo dõi an toàn của thuốc trong thực hành lâm sàng là
hết sức cần thiết. Điều này có nghĩa là phải tổ chức tốt một hệ thống Cảnh giác
dược và sớm đưa hệ thống này đi vào hoạt động.
Sau thảm họa thalidomide năm 1960, phần lớn các nước phương Tây đã hình
thành hệ thống Cảnh giác dược quốc gia. Ở mức độ toàn cầu, năm 1968 Tổ chức Y
tế thế giới (WHO) đã thiết lập hệ thống theo dõi thuốc quốc tế [32]. Những hệ thống
này sử dụng báo cáo tự nguyện và các phương pháp dịch tễ dược học khác để thu
thập, phân tích một cách có hệ thống các biến cố bất lợi liên quan đến việc sử dụng
thuốc. Tuy vẫn còn có một số hạn chế nhất định, nhưng các phương pháp này cũng
đã cung cấp được các bằng chứng cho việc phát hiện và hình thành dấu hiệu về tác
dụng có hại của thuốc, từ đó đưa ra những can thiệp cần thiết để bảo vệ sức khỏe
cộng đồng.
Tại Việt Nam, công tác theo dõi phản ứng có hại của thuốc đã bắt đầu được
triển khai từ những năm 1994 với việc thành lập hai Trung tâm theo dõi ADR phía
Bắc và phía Nam. Hai trung tâm này thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định và lưu trữ
các báo cáo tự nguyện được gửi đến từ các cơ sở điều trị trong phạm vi cả nước.
Năm 1998, Trung tâm theo dõi ADR Việt Nam trở thành thành viên thứ 56 của hệ
thống theo dõi ADR quốc tế. Thực tế cho thấy, việc tiếp nhận, thẩm định báo cáo
ADR bước đầu đã góp phần thúc đẩy công tác sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đồng
thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ y tế trong thực hành điều trị.

2

Trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống Cảnh giác dược quốc gia,
với mong muốn có được một cái nhìn khái quát và toàn diện về công tác báo cáo
ADR tại Việt Nam, chúng tôi tiến hành đề tài “ Phân tích thực trạng báo cáo
phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ
2006-2008” với mục tiêu:
-

Phân tích...
LUN VĂN TT NGHIP
ĐỀ TÀI: “ Phân tích thc trng báo cáo
phn ng có hi (ADR) ca thuc ti các
cơ s Vit Nam trong giai đon t
2006-2008
Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ 20062008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ 20062008 - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ 20062008 9 10 879