Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tình hình sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần KDCBLS xuất khẩu Yên Bái

Được đăng lên bởi trancaoky2031-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1
TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI
1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
Tên Cty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái
Tên tiếng Anh: Yen Bai Trading Processing Exported Forest Products Joint – Stock
Company
Địa chỉ: Số 101 phố Phúc Xuân - phường Nguyễn Phúc – Tp. Yên Bái
Điện thoại: 0293 866 448

Fax: 0293 866 317

Mã số thuế: 5200 194 961
Người đại diện: Ông Nguyễn Viết Quân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Tài khoản: 371.10.00.000176.0 Chi nhánh NH Đầu tư và phát triển Yên Bái
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 1603000018 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái
cấp ngày 25/02/2002
Số vốn điều lệ: 8.120.800.000 VNĐ (12/2009)
Tổng số lao động: 325 người (1/2009)
Công ty Cổ phần Kinh doanh CBLS Xuất khẩu Yên Bái tiền thân là Xí nghiệp
Mộc Xẻ Sông Hồng thuộc tỉnh Yên Bái. Được thành lập theo quyết định số 18/QĐ-UB
ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
Công ty Cổ phần Kinh doanh CBLS Xuất khẩu Yên Bái là đơn vị kinh doanh độc
lập có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Có con dấu
riêng, độc lập về tài sản có tài khoản mở tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Công ty có một quá trình hình thành và phát triển qua nhiều năm và trong nhiều
giai đoạn khác nhau với những tên gọi khác. Xuất phát từ Xí nghiệp mộc xẻ Sông Hồng
thuộc sự quản lý của Sở Công nghiệp tỉnh Yên Bái. Thời kỳ sát nhập 2 tỉnh Yên Bái và
Lào Cai thành 1 thì Xí nghiệp có tên mới là “Xí nghiệp Mộc xẻ Hoàng Liên Sơn”. Đến

khi tách tỉnh thì Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Lâm đặc sản tỉnh Yên Bái. Giai
đoạn năm 1992 được đổi tên thành Công ty kinh doanh chế biến lâm sản Yên Bái. Cho
tới khi cổ phần hoá thì lấy tên là Công ty Cổ phần Kinh doanh CBLS Xuất khẩu Yên Bái.
Công ty đã từng bước khảng định được mình trong ngàng Chế biến lâm sản. Cho
đến nay Công ty có một bộ máy hoạt động tuân thủ theo đúng chức năng nhiệm vụ, mục
tiêu và ngành nghề kinh doanh được ghi trong điều lệ. Tình hình sản xuất đang ngày một
ổn định và trên đà phát triển mạnh, thu nhập của người lao động ngày một tăng cao. Đó là
những tín hiệu rất đáng mừng chứng tỏ Công ty đang hoà nhập tốt với cơ chế thị trường.
1.2. Chức năng nhiệm cụ của Công ty Cổ phần Kinh doanh CBLS Xuất khẩu Yên
Bái


Thu mua, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gỗ, giấy đế, đũa ăn phục vụ nhu



cầu trong nước và xuất khẩu.
Công ty phải đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn được nguồn vốn, có tích
lỹ ...
CHƯƠNG 1
TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI
1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
Tên Cty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái
Tên tiếng Anh: Yen Bai Trading Processing Exported Forest Products Joint Stock
Company
Địa chỉ: Số 101 phố Phúc Xuân - phường Nguyễn Phúc – Tp. Yên Bái
Điện thoại: 0293 866 448 Fax: 0293 866 317
Mã số thuế: 5200 194 961
Người đại diện: Ông Nguyễn Viết Quân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Tài khoản: 371.10.00.000176.0 Chi nhánh NH Đầu tư và phát triển Yên Bái
Giấy phép đăng kinh doanh số: 1603000018 do Sở Kế hoạch đầu tỉnh Yên Bái
cấp ngày 25/02/2002
Số vốn điều lệ: 8.120.800.000 VNĐ (12/2009)
Tổng số lao động: 325 người (1/2009)
Công ty Cổ phần Kinh doanh CBLS Xuất khẩu Yên i tiền thân nghiệp
Mộc Xẻ Sông Hồng thuộc tỉnh Yên Bái. Được thành lập theo quyết định số 18/QĐ-UB
ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
Công ty Cổ phần Kinh doanh CBLS Xuất khẩu Yên Bái đơn vị kinh doanh độc
lập ch pháp nhân đầy đủ theo quy định của nhà ớc Việt Nam. con dấu
riêng, độc lập về tài sản có tài khoản mở tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Công ty một quá trình hình thành phát triển qua nhiều năm trong nhiều
giai đoạn khác nhau với những tên gọi khác. Xuất phát từ nghiệp mộc xẻ Sông Hồng
thuộc sự quản của Sở Công nghiệp tỉnh Yên Bái. Thời kỳ sát nhập 2 tỉnh Yên Bái
Lào Cai thành 1 thì nghiệp tên mới “Xí nghiệp Mộc xẻ Hoàng Liên Sơn”. Đến
phân tích tình hình sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần KDCBLS xuất khẩu Yên Bái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tình hình sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần KDCBLS xuất khẩu Yên Bái - Người đăng: trancaoky2031-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
phân tích tình hình sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần KDCBLS xuất khẩu Yên Bái 9 10 39