Ktl-icon-tai-lieu

Phần tích tình hình tài chính công ty cổ phần phát hành sách Khánh Hòa

Được đăng lên bởi ketoandn25-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2440 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Phần mở đầu. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa là doanh nghiệp được thành
lập dưới hình thức chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa trụ sở chính đặt tại :
Số 34 Đường Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại : 058. 822120 - 822636
Fax : 058. 825440
Công ty có các cửa hàng đặt tại :
- Siêu Thị Sách

: Số 11 Lê Thành Phương - Nha Trang.

- Trung tâm sách

: Số 34-36 Thống Nhất - Nha Trang.

- Hiệu sách nhân dân Nha Trang : Số 2 Thống Nhất - Nha Trang.
- Nhà sách Hải Quân - 75 Dã Tượng - Nha Trang.
- Nhà Sách Vĩnh Phước - Số 3 Tổ 35 Đường 2/4 Hòn chồng -vĩnh phước
- Hiệu sách nhân dân Diên Khánh - thị trấn Diên Khánh.
- Hiệu sách nhân dân Ninh Hòa - thị trấn Ninh Hòa.
- Hiệu sách nhân dân Vạn Ninh - thị trấn Vạn Giã.
Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa nguyên trước tháng 10 năm
2003 là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 342/QĐUB ngày 05/03/1976 của UBND tỉnh Phú Khánh với tên gọi Quốc Doanh Phát
hành sách Phú Khánh.

1

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Năm 1987, Quốc Doanh Phát hành sách Phú Khánh được đổi tên thành Công
ty Phát Hành Sách Phú Khánh.
Năm 1989 tỉnh Khánh Hòa được tái lập do đó Công ty được đổi tên thành
Công ty Phát Hành Sách Khánh Hòa.
Năm 1993, Công ty Phát Hành Sách Khánh Hòa được thành lập theo Quyết
định số 1031/QĐ-UB ngày 13/4/1993 của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo Nghị
định số 388/NĐ-CP.
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về
việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.
Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa được thành lập theo Quyết
định số 2458/QĐ-UB ngày 05/8/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập : 1.400.000.000 đồng, trong
đó :
- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 158.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động : 1.242.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài : Không.
Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.
Tổng số cổ phần bán cho công nhân viên : 103 thành viên.
Trong đó : Phần ưu đãi là 8.375 cổ phần, phần trị giá ưu đãi là 251.250.000
đồng.
Tại thời điểm này :
• Tổng số cổ đông hiện có : 81 cổ đông/ 144 lao động, trong năm 2009 bổ
sung thêm 1 cổ đông mới khi Nhà nước bán cổ phần.
• Vốn đăng ký :
 Tháng 4/2009

: 4.702.100.000 ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
Phần mở đầu. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa doanh nghiệp được thành
lập dưới hình thức chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa trụ sở chính đặt tại :
Số 34 Đường Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại : 058. 822120 - 822636
Fax : 058. 825440
Công ty có các cửa hàng đặt tại :
- Siêu Thị Sách : Số 11 Lê Thành Phương - Nha Trang.
- Trung tâm sách : Số 34-36 Thống Nhất - Nha Trang.
- Hiệu sách nhân dân Nha Trang : Số 2 Thống Nhất - Nha Trang.
- Nhà sách Hải Quân - 75 Dã Tượng - Nha Trang.
- Nhà Sách Vĩnh Phước - Số 3 Tổ 35 Đường 2/4 Hòn chồng -vĩnh phước
- Hiệu sách nhân dân Diên Khánh - thị trấn Diên Khánh.
- Hiệu sách nhân dân Ninh Hòa - thị trấn Ninh Hòa.
- Hiệu sách nhân dân Vạn Ninh - thị trấn Vạn Giã.
Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa nguyên trước tháng 10 năm
2003 một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 342/QĐ-
UB ngày 05/03/1976 của UBND tỉnh Phú Khánh với tên gọi Quốc Doanh Phát
hành sách Phú Khánh.
1
Phần tích tình hình tài chính công ty cổ phần phát hành sách Khánh Hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần tích tình hình tài chính công ty cổ phần phát hành sách Khánh Hòa - Người đăng: ketoandn25-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phần tích tình hình tài chính công ty cổ phần phát hành sách Khánh Hòa 9 10 940