Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa

Được đăng lên bởi reddevil_mu_7
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 6200 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC

Phân tích và thiết kế hệ thống
quản lý cho hệ thống cửa hàng
kinh doanh băng đĩa

0

Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa

Lời mở đầu
Có lẽ ai cũng thích công nghệ hiện đại và nhất là khi công nghệ hiện đại đó
phục vụ đắc lực cho cuộc sống của chúng ta. Việc ứng dụng của công nghệ thông tin
vào lĩnh vực kinh doanh đã giúp cho quan hệ cung cầu phát triển hơn, nhờ đó lượng
khách hàng của các cơ sở kinh doanh không ngừng tăng lên.

Xét riêng ở hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa, ứng dụng công nghệ
thông tin sẽ giúp cho việc quản lý khách hàng, quản lý các mặt hàng có hệ thống và
đầy đủ, chính xác hơn.

Tuy nhiên, cũng có những cơ sở kinh doanh băng đĩa chưa có điều kiện hoặc
chưa thấy sự cần thiết của việc ứng dụng đó. Do vậy, chúng em xin trình bày đồ án
“Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa” để góp một phần vào công cuộc
“tin học hóa” cho toàn xã hội!

Hơn thế nữa chúng em luôn cố gắng để đồ án này có tính ứng dụng cao nhất
và tài liệu sẽ trình bày thật chi tiết.
Tài liệu gồm 2 phần:
Phần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án
Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống

Chúng em trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã hướng dẫn chúng
em một cách nhiệt tình trong các tiết học để chúng em có cơ hội hoàn thành đồ án
này!

1

Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa

Mục lục
Phần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án ................................................ 3
I. Mô tả về đồ án: ................................................................................................. 3
1. Khảo sát thực tế: .......................................................................................... 3
2. Yêu cầu của đồ án: ....................................................................................... 4
Các sản phẩm nhóm đã mua khi khảo sát thực tế! ............................................ 4
II. Trình bày giải pháp xây dựng hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu: ................ 5
Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống .................................................................... 6
I. Phạm vi và nội dung của đồ án:....................................................................... 6
II. Mô hình Client - Server:................................................................................. 7
1. Hệ thống quản lý tại các máy Client: .......................................................... 7
2. Hệ thống tại S...
Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa
0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC
Phân tích và thiết kế hệ thống
quản lý cho hệ thống cửa hàng
kinh doanh băng đĩa
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa - Người đăng: reddevil_mu_7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa 9 10 375