Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển cộng đồng

Được đăng lên bởi ly-vo-thi-bich
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua cùng với những thành tựu to lớn về các mặt phát
triển kinh triển kinh tế - xã hội, nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều
thách thức. Trong đó vấn đề nghèo đói luôn được quan tâm hàng đầu. Việc
tăng trưởng kinh tế một mặt đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của nhân
dân, điều đó đã hình thành cộng đồng dân cư có thu nhập cao, đời sống dược
đảm bảo bởi hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng, các dịch vụ, chăm sóc sức
khỏe y tế, giáo dục tương đối khá. Người dân tại cộng đồng này được phát
huy khả năng và được bảo vệ qua mạng lưới an sinh xã hội, an toàn bền vững.
Tuy nhiên bên canh đó lại sự phân hóa ngay trong quá trình phát triển
cũng làm xuất hiện những cộng đồng dân cư nghèo, các nhóm yếu thế tại
vùng sau vùng xa nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Cộng đồng
nghèo thường gắn liền với các đặc điểm: cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội còn
thiếu hoặc yếu kém, kinh tế không phát triển, nhu cầu của người dân không
được đáp ứng đầy đủ, thiếu cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật. Tâm lí thiếu tụ
tin hoặc trông chờ ỷ lại. Chính vì vậy, việc giúp đỡ và phát triển các cộng
động nghèo là hết sức cần thiết và việc lựa chọn các phương phát phù hợp để
phát triển cộng đồng có ý nghĩa rất lớn.
Con người luôn muốn vươn tới những cái thuộc về “ chân, thiện, mỹ”
vươn tới cuộc sống no ấm và đầy đủ hay đơn giản chỉ là sự thỏa mãn những
nhu cầu cơ bản như: việc làm, nhà ở, môi trường an toàn. Để làm được những
điều này con người đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.
Là một người công tác xã hội cần phải biết vận dụng kiến thức khoa
học, rèn luyện kỹ năng hỗ trợ sao cho không tạo sự lệ thuộc.... Do đó, để thực
sự hiểu về nghề công tác xã hội nhất là về lĩnh vực phát triển cộng đồng. Bản
thân em đã được nhà trường giúp đỡ, tạo điều kiện và em đã lựa chọn xã Bình
Chuẩn – huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ An là nơi thực tập của mình. Xã Bình
Chuẩn là một xã miền núi xa xôi, xã cách trung tâm huyện 37km giao thông
đi lại khó khăn. Những người dân trong cộng động còn gặp nhiều muôn vàn
vất vả trong cuộc sống. Họ gặp khó khăn trong các vấn đề như: thiếu việc
1

làm, công việc hàng ngày còn nhiều vất vả nhưng thu nhập thấp chỉ từ
200.000 đồng – 300.000 đông/ tháng/ người.... Các nhu cầu sinh hoạt để giải
trí còn thiếu, yếu kém. Cần được sự quan tâm từ nhiều phía và sự hỗ trợ từ
các cá nhân các tổ chức để xã Bình Chuẩn có thể trở thành một xã phát triển
trong tương lai không xa. Với tư cách là một học viên của trường “ Học viện
Thanh Thiếu niên Việt Nam” đã tạ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua cùng với những thành tựu to lớn về các mặt phát
triển kinh triển kinh tế - hội, nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều
thách thức. Trong đó vấn đề nghèo đói luôn được quan tâm hàng đầu. Việc
tăng trưởng kinh tế một mặt đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của nhân
dân, điều đó đã hình thành cộng đồng dân thu nhập cao, đời sống dược
đảm bảo bởi hệ thống sở vật chất hạ tầng, c dịch vụ, chăm c sức
khỏe y tế, giáo dục tương đối khá. Người dân tại cộng đồng này được phát
huy khả năng và được bảo vệ qua mạng lưới an sinh xã hội, an toàn bền vững.
Tuy nhiên bên canh đó lại sự phân hóa ngay trong quá trình phát triển
cũng làm xuất hiện những cộng đồng dân nghèo, các nhóm yếu thế tại
vùng sau vùng xa nơi điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Cộng đồng
nghèo thường gắn liền với các đặc điểm: sở hạ tầng, dịch vụ hội còn
thiếu hoặc yếu kém, kinh tế không phát triển, nhu cầu của người dân không
được đáp ứng đầy đủ, thiếu hội tiếp cận khoa học kỹ thuật.m thiếu tụ
tin hoặc trông chờ lại. Chính vậy, việc giúp đỡ phát triển các cộng
động nghèo hết sức cần thiết việc lựa chọn các phương phát phù hợp để
phát triển cộng đồng có ý nghĩa rất lớn.
Con người luôn muốn vươn tới những cái thuộc về chân, thiện, mỹ”
vươn tới cuộc sống no ấm đầy đủ hay đơn giản chỉ sự thỏa mãn những
nhu cầu bản như: việc làm, nhà ở, môi trường an toàn. Để làm được những
điều này con người đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.
một người công tác xã hội cần phải biết vận dụng kiến thức khoa
học, rèn luyện kỹ năng hỗ trợ sao cho không tạo sự lệ thuộc.... Do đó, để thực
sự hiểu về nghề công tác xã hội nhất là về lĩnh vực phát triển cộng đồng. Bản
thân em đã được nhà trường giúp đỡ, tạo điều kiện và em đã lựa chọn xã Bình
Chuẩn – huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ Annơi thực tập của mình. Xã Bình
Chuẩn một miền núi xa xôi, cách trung tâm huyện 37km giao thông
đi lại khó khăn. Những người dân trong cộng động còn gặp nhiều muôn vàn
vất vả trong cuộc sống. Họ gặp khó khăn trong các vấn đề như: thiếu việc
1
Phát triển cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển cộng đồng - Người đăng: ly-vo-thi-bich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phát triển cộng đồng 9 10 284