Ktl-icon-tai-lieu

Phụ gia thực phẩm alginate

Được đăng lên bởi Diễm Tiền Triệu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3689 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tiểu luận Phụ gia thực phẩm

Tìm hiểu về phụ gia Alginate

GVHD: ThS. Lê Văn Nhất Hoài
Lớp: DHTP7B
MHP: 210502603
Nhóm thực hiện: Nhóm 8

Tp. Hồ chí Minh, 28 tháng 10 năm 2013

Phụ gia thực phẩm

GVHD: Lê Văn Nhất Hoài

DANH SÁCH NHÓM 8
ST
T
1

Nhóm 8

Họ và tên

MSSV

Lớp

Hoàng Thị Hiền

11082371

DHTP7B

2

Huỳnh Thị Quế Hương

11222611

DHTP7B

3

Hà Thị Minh

11078851

DHTP7B

4

Trương Văn Sơn

10068471

DHTP6B

5

Triệu Thị Diềm Tiền

10232821

DHTP6C

6

Nguyễn Thị Ngọc Tú

11225961

DHTP7B

Trang 2

Phụ gia thực phẩm

GVHD: Lê Văn Nhất Hoài

MỤC LỤC

Nhóm 8

Trang 3

Phụ gia thực phẩm

GVHD: Lê Văn Nhất Hoài

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Công
Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để sinh viên chúng em có một môi
trường học tập thoải mái về cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất.
Chúng em xin cảm ơn viện công nghệ sinh học và thực phẩm đã giúp chúng em
được mở mang tri thức về ngành thực phẩm, môn phụ gia thực phẩm là bộ môn nền tảng
vô cùng quan trọng phục vụ cho ngành công nghệ thực phẩm của chúng em giúp chúng
em có thể hiểu về các phụ gia có trong thực phẩm: chất tạo màu, tạo nùi…để chúng em
biết rõ hơn về chức năng, ứng dụng cũng như liều lượng cho phép trong thực phẩm.
Chúng em chân thành cảm thầy Lê Văn Nhất Hoài đã hướng dẫn tận tình để nhóm
chúng em hoàn thành tiểu luận này. Hi vọng thông qua những nỗ lực tìm hiểu của tất cả
các thành viên, nhóm chúng em sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môt phần của môn học –
Phụ gia thực phẩm - Alginate.
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng trong quá trình thực hiện không thể tránh những sai
sót chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy để chúng em rút ra kinh nghiệm và
làm bài tốt hơn trong những bài tiểu luận về sau.

Nhóm 8

Trang 4

Phụ gia thực phẩm

GVHD: Lê Văn Nhất Hoài

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, khi ngành công nghệ thực phẩm nói chung và ngành phụ gia thực phẩm nói
riêng ngày càng phát triển mạnh thì việc nghiên cứu và sử dụng các chất phụ gia ngày
càng rộng rãi. Các hướng nghiên cứu đều nhằm mục đích tăng sử dụng các chất phụ gia,
sử dụng với hiệu quả tốt nhất, tăng thời gian bảo quản,số làn sử dụng, giảm giá thành.
Một trong những phụ gia không kém phần quan trọng đó là alginate.
Alginate là một loại polimer sinh học (Polysaccharide) được chiết lọc từ rong biển
(hay tảo nâu) được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, làm chất tạo nhũ tương, tạo gel, làm
tăng độ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tiểu luận Phụ gia thực phẩm
Tìm hiểu về phụ gia Alginate
GVHD: ThS. Lê Văn Nhất Hoài
Lớp: DHTP7B
MHP: 210502603
Nhóm thực hiện: Nhóm 8
Tp. Hồ chí Minh, 28 tháng 10 năm 2013
Phụ gia thực phẩm alginate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ gia thực phẩm alginate - Người đăng: Diễm Tiền Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phụ gia thực phẩm alginate 9 10 200