Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP LÀM TIỂU LUẬN

Được đăng lên bởi Trần Mạnh Dũng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC

PHƯƠNG PHÁP LÀM TIỂU LUẬN

Người hướng dẫn :_____________________
Người thực hiện :_____________________
Lớp__ Năm học______

MỤC LỤC
Trang
Phần I : YÊU CẦU CỦA TIỂU LUẬN
I.1. Yêu cầu về nội dung
I.2. Yêu cầu về hình thức
I.3. Yêu cầu về phương pháp
Phần II : CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TIỂU LUẬN
II.1. Xác định đề tài
II.2. Tập hợp thông tin
II.3. Lập đề cương
II.4. Giải quyết từng mục nội dung nghiên cứu
II.5. Hoàn thiện tiểu luận
Phần III : MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT
III.1. Sử dụng Style “Normal”
III.2. Tạo hệ thống đề mục
III.3. Tạo mục lục
III.4. Tạo chú thích
III.5. Tạo Header/Footer
III.6. Tạo các tham chiếu chéo
Phần IV : Tài liệu tham khảo

Phần I
YÊU CẦU CỦA TIỂU LUẬN
Làm tiểu luận là một trong những công việc mà người sinh viên phải thực hiện
trong quá trình học tập tại trường đại học. Để làm tốt tiểu luận, cần phải nắm được
các yêu cầu của tiểu luận. Phần này sẽ trình bày vắn tắt các yêu cầu đó, bao
gồm : Yêu cầu về nội dung, yêu cầu về hình thức, yêu cầu về phương pháp.
I.1.

Yêu cầu về nội dung

Tiểu luận là một bài tập nghiên cứu khoa học sau khi học xong một môn học nào
đó . Tùy theo ngành học và cấp học, điểm tiểu luận có thể được thay cho điểm thi
hết môn nhưng cũng có thể là một điểm riêng biệt. Nội dung của tiểu luận phải có
liên quan đến môn học, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về
một vấn đề khoa học thuộc môn học. Người làm cần phải đưa ra những nghiên cứu
riêng, ý kiến riêng của mình về vấn đề khoa học được đề cập tới trong tiểu luận.
Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng hợp các tài liệu và ý kiến có sẵn. Có thể trích
dẫn[1] nhưng không được sao chép nguyên xi tài liệu.
I.2.

Yêu cầu về hình thức

I.2.1. Yêu cầu về trình bày
Tiểu luận cần được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng qui cách, bao gồm
các điểm chính :
 Tiểu luận được làm trên khổ giấy A4.
 In kiểu chữ Times, cỡ chữ 13, nên in 1 mặt.
 Số dòng in trong một trang là 26-27 dòng (dãn cách dòng 1,5 lines).
Không nên lạm dụng các tính năng trình bày của máy tính, chỉ nên trình bày rõ
ràng, sáng sủa. Tiểu luận cần được viết với văn phong giản dị, trong sáng, sử dụng
chính xác các thuật ngữ chuyên môn, đặc biệt, không được mắc các lỗi chính tả và
ngữ pháp. Muốn vậy, sau khi hoàn thành xong về nội dung, trước khi in, cần phải
đọc lại và sửa chữa kỹ lưỡng về chính tả, ngữ pháp, câu văn và cách trình bày
trang in.
I.2.2. Yêu cầu về bố cục
Về hình thức, tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau :
1. Bìa : Ngoài cùng của ti...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIỂU LUẬN
Người hướng dẫn :_____________________
Người thực hiện :_____________________
Lớp__ Năm học______
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIỂU LUẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIỂU LUẬN - Người đăng: Trần Mạnh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIỂU LUẬN 9 10 543