Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp lĩnh hội kiến thức hóa học có hiệu quả đối với chương Nitơ trong chương trình Hóa học lớp 11 Nâng cao(TL)

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2415 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SVTH: Tô Thị Hương Trúc - Hóa 2A

Tiểu luận Lí Luận dạy học

PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Ngày nay, trước xu thế phát triển tri thức và kĩ năng của con người được xem là
yếu tố quyết định cho sự phát triển của mỗi đất nước và sự văn minh của nhân loại, thì
ở các nhà trường phổ thông, đổi mới về phương pháp dạy học đang là 1 yêu cầu cấp
thiết đặt ra đối với mọi nhà giáo. Đổi mới về phương pháp dạy học nghĩa là tạo điều
kiện để cho học sinh có thể tiếp thu hệ thống kiến thức 1 cách toàn diện và tích cực, tự
lực và biết vận dụng sáng tạo tri thức giúp giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc
sống. Đổi mới phải căn cứ vào đặc điểm của sự phát triển kinh tế - xã hội và việc đổi
mới mục tiêu, chương trình dạy học và nội dung sách giáo khoa. Với yêu cầu đó, cần
nhanh chóng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đưa học sinh vào vị trí chủ thể
của hoạt động nhận thức. Học sinh bằng hoạt động tích cực, tự lực của mình mà chiếm
lĩnh được kiến thức. Để nâng cao quá trình lĩnh hội cho học sinh đòi hỏi thầy cô phải
không ngừng cố gắng tìm tòi, kết hợp các phương pháp dạy học tối ưu truyền đạt kiến
thức cho học sinh mà còn phải tích cực và tự lực tham gia sáng tạo trong quá trình
nhận thức để đề xuất các ý tưởng liên tục đổi mới phương pháp dạy và học hiệu quả
nhất, phù hợp nhất với học sinh hiện nay để tiến đến gần nhất với mục tiêu giáo dục
của thời đại. Việc tác động tích cực từ 2 phía giáo viên và học sinh sẽ góp phần nâng
cao quá trình lĩnh hội kiến thức, hình thành và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho
học sinh.
Kiến thức ở nhà trường phổ thông là những kiến thức cơ bản trang bị cho học sinh
làm hành trang tối thiểu nhất để bước vào đời một cách vững vàng. Và hóa học ở
trường phổ thông là một bộ môn có nhiệm vụ trang bị hệ thống các tính chất và ứng
dụng của các chất cơ bản có trong sản xuất và đời sống; góp phần giúp chuẩn bị tốt để
tham gia vào các hoạt động xã hội sau này. Do đó, việc lĩnh hội kiến thức của học sinh
phải đảm bảo đầy đủ và hoàn thiện nhất. Và thực tiễn giáo dục cho thấy, hóa học cùng
với các bộ môn giáo dục khác đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng toàn
diện của học sinh phổ thông. Song tình hình giáo dục hiện nay cũng cho thấy, quá
trình lĩnh hội hệ thống kiến thức ở các bộ môn nói chung và hóa học nói riêng vẫn
không đảm bảo yêu cầu chất lượng. Học sinh gặp vấn đề khi đi tìm cho mình 1
phương pháp học phù hợp và hiệu quả nhất. Khi việc này kéo dài quá lâu, việc tiếp thu

-1-

SVTH: Tô Thị Hương Trúc - Hóa 2A

Tiểu ...
SVTH: Tô Thị Hương Trúc - Hóa 2A Tiểu luận Lí Luận dạy học
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Ngày nay, trước xu thế phát triển tri thức năng của con người được xem
yếu tố quyết định cho sự phát triển của mỗi đất nước và sự văn minh của nhân loại, thì
các nhà trường phổ thông, đổi mới về phương pháp dạy học đang 1 yêu cầu cấp
thiết đặt ra đối với mọi nhà giáo. Đổi mới về phương pháp dạy học nghĩa tạo điều
kiện để cho học sinh có thể tiếp thu hệ thống kiến thức 1 cách toàn diện và tích cực, tự
lực và biết vận dụng sáng tạo tri thức giúp giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc
sống. Đổi mới phải căn cứ vào đặc điểm của sự phát triển kinh tế - hội việc đổi
mới mục tiêu, chương trình dạy học ni dung sách giáo khoa. Với yêu cầu đó, cần
nhanh chóng đổi mới phương pháp dạy học theo hưng đưa học sinh vào vị trí chủ thể
của hoạt động nhận thức. Học sinh bằng hoạt động tích cực, tự lực của mình mà chiếm
lĩnh được kiến thức. Để nâng cao q trình nh hội cho học sinh đòi hỏi thầy phải
không ngừng cố gắng tìm tòi, kết hợp các phương pháp dạy học tối ưu truyền đạt kiến
thức cho học sinh còn phải tích cực tự lực tham gia sáng tạo trong quá trình
nhận thức để đề xuất các ý tưởng liên tục đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả
nhất, phù hợp nhất với học sinh hiện nay để tiến đến gần nhất với mục tiêu giáo dục
của thời đại. Việc tác động tích cực từ 2 phía giáo viên học sinh sẽ góp phần nâng
cao quá trình lĩnh hội kiến thức, hình thành và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho
học sinh.
Kiến thức nhà trường phổ thông là nhng kiến thức cơ bản trang bị cho học sinh
làm hành trang tối thiểu nhất để bước vào đời một cách vững ng. hóa học
trường phổ thông một bộ môn nhiệm vụ trang bị hệ thống các tính chất và ứng
dụng của các chất cơ bản có trong sản xuất và đời sống; góp phần giúp chuẩn bị tốt để
tham gia vào các hoạt động xã hội sau này. Do đó, việc lĩnh hội kiến thức của học sinh
phải đảm bảo đầy đủ và hoàn thiện nhất. Và thực tiễn giáo dục cho thấy, hóa học cùng
với các bộ môn giáo dục khác đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng toàn
diện của học sinh phổ thông. Song tình hình giáo dục hiện nay cũng cho thấy, quá
trình lĩnh hội hệ thống kiến thức các bộ môn nói chung hóa học nói riêng vẫn
không đảm bảo yêu cầu chất lượng. Học sinh gặp vấn đề khi đi tìm cho mình 1
phương pháp học phù hợp và hiệu quả nhất. Khi việc này kéo dài quá lâu, việc tiếp thu
- 1 -
Phương pháp lĩnh hội kiến thức hóa học có hiệu quả đối với chương Nitơ trong chương trình Hóa học lớp 11 Nâng cao(TL) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp lĩnh hội kiến thức hóa học có hiệu quả đối với chương Nitơ trong chương trình Hóa học lớp 11 Nâng cao(TL) - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Phương pháp lĩnh hội kiến thức hóa học có hiệu quả đối với chương Nitơ trong chương trình Hóa học lớp 11 Nâng cao(TL) 9 10 36