Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 6251 lần   |   Lượt tải: 11 lần
VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Lời nói đầu
Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học là lý thuyết về phương pháp nghiên
cứu khoa học, lý thuyết về con đường nhận thức, khám phá và cải tạo hiện thực.
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là kết quả của quá trình khái quát lý
thuyết và thực tiễn nghiên cứu khoa học và trở thành công cụ sắc bén để chỉ dẫn
các nhà khoa học, các nhà quản lý trong công tác tổ chức, quản lý và thực hành
nghiên cứu khoa học một cách sang tạo.
Nghiên cứu khoa học là một quá trình nhận thức chân lý khoa học, một quá
trình lao động trí tuệ phức tạp, gian khổ nhưng đầy hào hứng, đầy hứa hẹn những
triển vọng lớn lao trong việc nghiên cứu “những điểm trắng” của khoa học.
Nắm vững phương pháp luận nghiên cứu khoa học là nắm vững lý thuyết về
con đường sáng tạo, giúp người nghiên cứu có cách tiếp cận đúng trong việc thiết
kế và thi công công trình nghiên cứu khoa học, tìm chọn phương pháp nghiên cứu
hợp lý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được mục đích nghiên cứu.
Cuốn “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” được biên soạn theo tinh
thần định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước; dựa trên cơ sở chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành; để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của sinh viên, học viên cao học và
nghiên cứu sinh; đồng thời cuốn sách ra đời còn là kết quả của sự tích luỹ những
kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy chuyên đề này của tác giả cho các
khoá đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh ở các trường Đại học, các viện nghiên cứu,
các trung tâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học…
Sách gồm 5 chương:
Chương I: Khoa học và nghiên cứu khoa học
ChươngII: Đề tài nghiên cứu khoa học
1
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Chương III: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Chương IV: trình tự nghiên cứu khoa học
Chương V: Viết công trình nghiên cứu khoa học
Dưới hình thức trình bày giản dị, dễ hiểu, tài liệu này có thể được coi là những
tài liệu tra cứu bổ ích cho sinh viên, nghiên cứu sinh, các cộng tác viên khoa học
trẻ, nhất là cho những ai không chịu chấp nhận sự an bài với trình độ hiện có mà
phải vươn lên, vượt qua mọi trở ngại, đứng vững trên đôi chân của mình để độc lập
tiến hành công tác nghiên cứu khoa học.
Hy vọng rằng cuốn sách này được coi là người bạn đồng hành tin cậy, giúp
bạn có được hành trang cần thiết trong công tác nghiên cứu khoa học.
Tác giả xin chân thành cảm ơn những nhận xét, những lời khuy...
VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO KINH TẾ - TÀI CHÍNH
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1
Lời nói đầu
Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học thuyết về phương pháp nghiên
cứu khoa học, lý thuyết về con đưng nhận thức, khám phácải tạo hiện thực.
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là kết quả của quá trình ki quát lý
thuyết và thực tiễn nghiên cứu khoa học trở thành công cụ sắc bén để chỉ dẫn
các nhà khoa học, các nhà quản trong công tác tổ chức, quản và thực hành
nghiên cứu khoa học một cách sang tạo.
Nghiên cứu khoa học là một quá trình nhận thức chân khoa học, một quá
trình lao động trí tuệ phức tạp, gian khổ nhưng đầy hào hứng, đầy hứa hẹn những
triển vọng lớn lao trong việc nghiên cứu “những điểm trắng” của khoa học.
Nắm vững phương pháp luận nghiên cứu khoa học là nắm vững lý thuyết v
con đường sáng tạo, giúp người nghiên cứu cách tiếp cận đúng trong việc thiết
kế thi công ng trình nghiên cứu khoa học, m chọn phương pháp nghiên cứu
hợp lý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được mục đích nghiên cứu.
Cuốn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” được biên soạn theo tinh
thần định hướng phát triển khoa học và ng nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước; dựa trên cơ sở chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành; để đáp ứng nhu cầu nghiên cu và học tập của sinh viên, học viên cao học
nghiên cứu sinh; đồng thời cuốn sách ra đời còn là kết qucủa sự tích lu những
kinh nghiệm nhiều m nghiên cứu giảng dạy chuyên đề này của tác giả cho các
khoá đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh ở c trường Đại học, các viện nghiên cứu,
các trung tâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học…
Sách gồm 5 chương:
Chương I: Khoa học và nghiên cứu khoa học
ChươngII: Đề tài nghiên cứu khoa học
phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 569