Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tách chiết Nucleic Acid

Được đăng lên bởi onepiecebmt123
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3035 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Môn: SINH HỌC PHÂN TỬ
Đề tài: Kỹ Thuật Tách Chiết
Nucleic Acid
LỚP : ĐHSH07LT
NHÓM : 10
GVHD : Trần Hồng Bảo Quyên

Thành Viên Nhóm 2
1. Nguyễn Mậu Hòa Ân
2. Nguyễn Văn Dũng
3. Lương Văn Hải
4. Phạm Thị Bích Liên
5. Trần Thị Kim Ngân
6. Trần Quang Sơn
7. Phan Phúc Thiện
8. Trần Thiện Tuấn

Các bước cơ bản và phương pháp tách chiết

nucleic acid.
 Các bước tách chiết DNA, RNA, mRNA
So sánh tách chiết DNA/ RNA/ mRNA
So sánh tách chiết DNA từ thực vật, động vật

và vi khuẩn.
3

Các bước cơ bản – phương pháp tách
chiết ACID NUCLEIC.

4

Các bước tách chiết DNA.
Phương pháp tách chiết DNA cơ bản gồm 3 bước
BƯỚC 1: Phá vỡ màng tế bào và màng nhân:
− Nghiền tế bào và mô trong hỗn hợp tẩy : SDS, protease

thủy phân protein, enzym lysozym, EDTA, . Hỗn hợp này
sẽ phá vỡ màng tế bào và màng nhân, phóng thích DNA ra
môi trường đồng thời protein liên kết với DNA cũng tự bị
phân hủy.

5

Phá vỡ màng tế bào và màng nhân

6

Phá vỡ màng tế bào và màng nhân

7

Các bước tách chiết DNA.
BƯỚC 2: Loại bỏ thành phần không không phải DNA,
chủ yếu là protein.

 Gây tủa protein bằng dd chloroform: phenol và

enzym protein K. Sau khi ly tâm ống nghiệm gồm 3
lớp dd: lớp phenol nằm dưới đáy ống nghiệm, giữa
là protein, trên cùng là dịch lỏng chứa DNA.

8

Các tách chiết DNA.
BƯỚC 3: Làm kết tủa acid nucleic 2 cách thông dụng:
− Dùng ethanol nồng độ cao (ethanol: mẫu là 2,5: 1) và ở nhiệt độ

thấp, trong môi trường có lực ion cao (nồng độ muối cao).
− Dùng isopropanol (isopropanol:mẫu là 1:1), không cần sự hiện

diện của muối các DNA trọng lượng phân tử thấp không bị kết
tủa, loại bỏ khỏi dịch chiết bằng cách này

9

Các bước tách chiết DNA.
 Tủa thu nhận bằng 2 cách trên được thu nhận bằng ly

tâm. Sau đó, rửa kết tủa vài lần trong ethanol 70%
để loại bỏ các muối hoặc các vết isopropanol còn
dính trong mẫu, sau đó xử lý bằng RNase để loại bỏ
RNA. Thu được DNA
 Làm khô và hòa tan trong dd TE hoặc nước khử ion

để tiếp tục nghiên cứu
10

Sơ đồ tách chiết DNA tổng số

11

Hình ảnh minh họa sợi DNA trong ống nghiệm

12

Các bước tách chiết RNA toàn phần và mRNA.
Các RNA đều là phân tử không bền, dễ bị phân hủy

bởi các RNase, RNase có ở khắp nơi.
Chính vì vậy, phải có nhiều biện pháp để tránh

các tạp nhiễm bởi các RNase từ môi trường: thao
tác trong điều kiện vô trùng; mọi dụng cụ, hóa
chất đều được khử trùng bằng nhiệt hay được xử lý
với DEPC hầu tránh mọi tiếp xúc với dụng cụ bằng
tay trần.

13

Các bước tách chiết RNA toàn phần và mRNA.
Ly trích RNA toàn phần c...
Môn: SINH HỌC PHÂN TỬ
Đề tài: Kỹ Thuật Tách Chiết
Nucleic Acid
LỚP : ĐHSH07LT
NHÓM : 10
GVHD : Trần Hồng Bảo Quyên
Phương pháp tách chiết Nucleic Acid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tách chiết Nucleic Acid - Người đăng: onepiecebmt123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Phương pháp tách chiết Nucleic Acid 9 10 233