Ktl-icon-tai-lieu

PLC Omron CP1L

Được đăng lên bởi Nguyên Dương Hạnh
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 1671 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ
CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ TIN HỌC
­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­

SEMINAR TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

BỘ LỆNH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG
DỤNG CỦA PLC OMRON
                                             

SVTH:  Bùi Quốc Anh ( MSSV:0513035 ) 
CBHD: ThS. Tống Thanh Nhân 

1

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
TP HỒ CHÍ MINH – 2009

Lời cảm ơn
Em xin chân thành cảm  ơn qúy thầy cô bộ  môn đã cung cấp cho em đầy đủ  kiến
thức để hoàn thành tốt đề tài mà em được giao. Em xin chân thành  cảm ơn thầy hướng dẫn
đã vạch ra hướng đi cho em thực hiện đề  tài này trong thời gian nhanh nhất.Em xin chân
thành cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua.

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2009.
Bùi Quốc Anh

2

Mục lục

3

Danh sách các hình

4

Danh sách các bảng

5

Lời mở đầu
         Đề tài này sẽ khái quát rõ nhất về các tập lệnh trong OMRON và ứng dụng các tập
lệnh này để lập trình cho PLC.Mà cụ thể, chúng ta con có thể sử dụng tập lệnh này (thông
qua phần mềm CX­Programmer) tạo và quản lý các dự  án tự  động hóa, đặt thông số hoạt
động cho PLC  v.v…  Trong đề tài này đã tổng kết được 16 nhóm lệnh với những ý nghĩa
và ứng dụng khác nhau và cụ thể được trình bày trong nội dung của bài. 
Nội dung của seminar  được trình bày như sau:
Phần mở đầu
Chương 1: Giới Thiệu PLC CP1L
Chương 2: Giới Thiệu Phần Mềm Cx­ programmer
Chương 3: Bộ lệnh của hãng OMRON
Chương 4: Các chương trình ứng dụng của PLC OMRON
Kết Luận

1

CHUƠNG 1. GIỚI THIỆU PLC CP1L
1.1. Giới Thiệu

Năm 2005, Omron đã đưa ra thị trường dòng Micro PLC với tính năng đột phá CP1H.
Tháng 7 năm nay, Omron lại tiếp tục cho ra dòng Micro PLC CP1L đa năng với giá thành
thấp hơn CP1H.

Hình 1.1. PLC CP1L.
     Về hình dáng bên ngoài, CP1L với màu đen khỏe khoắn khá giống CP1H do đều cùng
được thiết kế trên nền tảng của dòng CJ1 tiên tiến. Về lâu dài, CP1L sẽ thay thế cho dòng
CPM1/2A   đã   có   mặt   trên   thị   trường   hơn   15 
năm   nay.

1.2. Các Tính Năng Của CP1L

    Các tính năng chính của CP1L bao gồm:
•  CPU  có  sẵn  14,  20,  30,  hoặc  40  I/O,  mở   rộng  tối   đa  160  I/O,  có  khả  năng   truyền
thông RS­232 / 485 / 422.
• Kết nối với môđun mở rộng CPM1 hiện có (môđun I/O, đầu vào nhiệt độ, vào / ra tương
tự, mạng CompoBus / S, DeviceNet).
• Đầu vào analog 0­10V (độ phân giải 256 bit).
• Đầu vào / ra xung 100kHz, cao hơn nhiều so với tốc độ tối đa 20kHz của CPM2A.
• Bộ  nhớ  5/10Kstep (CPM1A có bộ  nhớ  2 Kstep, còn ...
Đ I H C QU C GIA TP.H CHÍ MINH
TR NG Đ I H C KHOA H C T NHIÊNƯỜ
KHOA V T LÝ
CHUYÊN NGÀNH V T LÝ TIN H C
---------------- ----------------
SEMINAR T T NGHI P Đ I H C
Đ tài :
B L NH VÀ CÁC CH NG TRÌNH NG ƯƠ
D NG C A PLC OMRON
SVTH: Bùi Qu c Anh ( MSSV:0513035 )
CBHD: ThS. Tng Thanh Nhân
1
PLC Omron CP1L - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PLC Omron CP1L - Người đăng: Nguyên Dương Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
PLC Omron CP1L 9 10 886