Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỔNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU

Được đăng lên bởi satem2004
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

#91
04/12/2013

KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG CHÂU ÂU
Nguồn: Philip R. Lane (2012). “The European Sovereign Debt Crisis”, Journal of

Economic Perspectives, Vol. 26, No. 3 (Summer), pp. 49–68.
Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp1

Ngay từ đầu, năng lực chống đỡ những cú sốc vĩ mô và tài chính tiêu cực của các
nước thành viên khối đồng tiền chung châu Âu đã được xác định là thử thách chính
đối với sự thành công của đồng tiền chung này (chẳng hạn trong tạp chí này, xem
Feldstein 1997; Wyplosz 1997; Lane 2006). Thông qua việc bỏ đi lựa chọn làm mất
giá đồng tiền quốc gia, một cơ chế truyền thống để điều chỉnh sự chênh lệch về
kinh tế giữa các quốc gia đã bị loại bỏ. Hơn nữa, khu vực đồng euro không giống
với mô hình khối “liên minh đô-la” của Mỹ trên nhiều khía cạnh mấu chốt, bởi vì liên
minh tiền tệ (châu Âu) không đi kèm với mức độ liên minh ngân hàng hoặc liên
minh tài khóa đáng kể. Thay vào đó, việc giữ lại trách nhiệm quốc gia đối với các
quy định tài chính và chính sách tài khóa được cho là khả dĩ hơn.
Một mặt, khả năng đi vay bằng đồng tiền chung của các chính phủ đã gây ra
vấn đề hiển nhiên “người ăn theo” (free-rider) nếu các nước khác chịu áp lực buộc
phải cứu trợ quốc gia đã vay mượn một cách thái quá (Buiter, Corsetti, và Roubini
1993; Beetsma và Uhlig 1999). Ý tưởng ban đầu của đồng tiền chung châu Âu euro
là tìm cách giải quyết vấn đề muốn vay nợ quá mức bằng hai cách. Thứ nhất, bộ
Hiệp ước Ổn định và Phát triển đặt ra các giới hạn (có phần tùy tiện) về quy mô

1

Do bài có nhiều điểm chuyên sâu về kinh tế học nằm ngoài hiểu biết thông thường của chúng tôi,
nên mặc dù đã cố gắng nhưng trong bản dịch vẫn còn có thể có một số chỗ chưa chính xác. Nếu
quý vị phát hiện ra các điểm như vậy, xin vui lòng email thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ
nghiencuuquocte@gmail.com. Dựa trên ý kiến của quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật cho bản dịch được
tốt hơn. Xin chân thành cám ơn!

©Dự án Nghiencuuquocte.net

1

Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

của thâm hụt ngân sách thường niên ở mức 3% GDP và tổng nợ công ở mức 60%
GDP. Thứ hai, hiệp ước trên cũng bao gồm điều khoản “không cứu trợ”, hàm ý rằng
việc vỡ nợ quốc gia là có thể xảy ra nếu chính phủ nước đó không thực hiện được
nghĩa vụ trả nợ của mình.
Mặt khác, việc bỏ đi đồng tiền riêng của mỗi quốc gia có nghĩa là chính sách
tài khóa của mỗi nước bắt đầu mang thêm vai trò như là một công cụ cho chính
sách kinh tế vĩ mô ngược ...
Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
©Dự án Nghiencuuquocte.net
1
KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG CHÂU ÂU
Nguồn: Philip R. Lane (2012). “The European Sovereign Debt Crisis”,
Journal of
Economic Perspectives
, Vol. 26, No. 3 (Summer), pp. 49–68.
Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
1
Ngay từ đầu, năng lực chống đỡ những sốc tài chính tiêu cực của các
nước thành viên khối đồng tiền chung châu Âu đã được xác định thử thách chính
đối với sthành công của đồng tiền chung này (chẳng hạn trong tạp chí này, xem
Feldstein 1997; Wyplosz 1997; Lane 2006). Thông qua việc bỏ đi lựa chọn làm mất
giá đồng tiền quốc gia, một chế truyền thống để điều chỉnh sự chênh lệch về
kinh tế giữa các quốc gia đã bloại bỏ. Hơn nữa, khu vực đồng euro không giống
với mô hình khối “liên minh đô-la” của Mỹ trên nhiều khía cạnh mấu chốt, bởi vì liên
minh tiền tệ (châu Âu) không đi kèm với mức độ liên minh ngân ng hoặc liên
minh tài khóa đáng kể. Thay vào đó, việc giữ lại trách nhiệm quốc gia đối với các
quy định tài chính và chính sách tài khóa được cho là khả dĩ hơn.
Một mặt, khả năng đi vay bằng đồng tiền chung của các chính phủ đã gây ra
vấn đề hiển nhiên “người ăn theo” (free-rider) nếu các nước khác chịu áp lực buộc
phải cứu trợ quốc gia đã vay ợn một cách thái quá (Buiter, Corsetti, Roubini
1993; Beetsma và Uhlig 1999). Ý tưởng ban đầu của đồng tiền chung châu Âu euro
tìm cách giải quyết vấn đmuốn vay nquá mức bng hai cách. Thứ nhất, b
Hiệp ước Ổn định Phát triển đặt ra c giới hạn (phần tùy tiện) về quy
1
Do bài nhiều điểm chuyên u về kinh tế học nằm ngoài hiểu biết thông thường của chúng tôi,
nên mặc đã cố gắng nhưng trong bản dịch vẫn còn có thể có một số chỗ chưa chính xác. Nếu
quý vị phát hiện ra các điểm như vậy, xin vui lòng email thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ
nghiencuuquocte@gmail.com. Dựa trên ý kiến của qvị, chúng tôi sẽ cập nhật cho bản dịch được
tốt hơn. Xin chân thành cám ơn!
#91
04/12/2013
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỔNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỔNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU - Người đăng: satem2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỔNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU 9 10 180