Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm khách quan của Triết học

Được đăng lên bởi Huỳnh Ngân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi: Cơ sở lý luận, yêu cầu và ý nghĩa của quan điểm khách quan.
Bài làm:
Để tồn tại, loài người phải thích nghi với môi trường sống của mình,
nhưng con người không thích nghi với thế giới bên ngoài một cách thụ động,
mà luôn luôn tìm cách biến đổi thế giới đó theo những yêu cầu cuộc sống
của mình. Muốn vậy, con người phải hiểu thế giới xung quanh cũng như về
chính bản thân con người. Thế giới quanh ta là gì? Nó bắt đầu từ đâu và có
kết thúc hay không? Sức mạnh nào chi phối sự tồn tại và biến đổi của nó?
Con người là gì, nó được sinh ra như thế nào, quan hệ của nó với bên ngoài
ra sao? Nó có thể biết gì và làm gì với thế giới đó? Vì sao có người tốt kẻ
xấu? Cuộc sống của con người có ý nghĩa gì, chết là còn hay hết, nếu hết thì
sao và nếu cồn thì ở đâu?... Những câu hỏi như vậy luôn được đặt ra ở mức
độ khác nhau đối với con người từ thời nguyên thủy cho đến ngày nay và cả
mai sau. Như vậy, sự khách quan cũng mang trong nó sự tồn tại thích nghi
giữa tự nhiên, xã hội, không gian và thời gian.
Đặc tính của tư duy con người là muồn biết tận cùng, hoàn toàn đầy
đủ, nhưng tri thức mà con người và cả loài người có được luôn có hạn, trong
khi thế giới thì vô hạn. Phải chăng đó là mấu chốt của sự tranh luận mãi mà
không đi đến nhất quán, buộc con người phải tin vào một cái gì đó, vật chất
hay tinh thần?
Quá trình tìm tòi giải đáp những câu hỏi như trên đã hình thành ở con
người – những quan niệm nhất định, trong đó những yếu tố về đức tin, niềm
vui, cảm xúc, trí tuệ, tri thức… hòa quyện với nhau trong một khổi thống
nhất. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, song, tri
thức chỉ gia nhập vào thế giới quan khi đã trở thành niềm tin của con người
qua sự thể nghiệm lâu dài trong cuộc sống của nó. Sự hình thành đức tin là
do mơ ước về một cội nguồn, còn sự hình thành lý tưởng là trình độ phát
triển cao của trí tuệ nhìn nhận về thế giới quan.
Toàn bộ những quan niệm về thế giới, về vị trí của con người trong
thế giới đó, về chính bản thân.'và cuộc sống (sống và chết) của con người và
loài người hợp thành thế giới quan của một con người, một cộng đồng người
trong mỗi thời đại nhất định. Như vậy, thế giới quan bao hàm nguồn gốc con
người, mối quan hệ của con người, tức là nhân sinh quan và toàn bộ những
quan niệm về cuộc sống của con người, loài người sinh ra con người.
Tin vào nguồn gốc phát sinh ra con người từ đức tin là phương pháp cảm
nhận thế giới rất đặc trưng của logic hệ thống đơn giản, có từ "tư duy

nguyên thủy", đó là hình thái biểu...
Câu hỏi: Cơ sở lý luận, yêu cầu và ý nghĩa của quan điểm khách quan.
Bài làm:
Để tồn tại, loài người phải thích nghi với môi trường sống của mình,
nhưng con người không thích nghi với thế giới bên ngoài một cách thụ động,
mà luôn luôn tìm cách biến đổi thế giới đó theo những yêu cầu cuộc sống
của mình. Muốn vậy, con người phải hiểu thế giới xung quanh cũng như về
chính bản thân con người. Thế giới quanh ta là gì? Nó bắt đầu từ đâu và có
kết thúc hay không? Sức mạnh nào chi phối sự tồn tại và biến đổi của nó?
Con người là gì, nó được sinh ra như thế nào, quan hệ của nó với bên ngoài
ra sao? Nó có thể biết gì và làm gì với thế giới đó? Vì sao có người tốt kẻ
xấu? Cuộc sống của con người có ý nghĩa gì, chết là còn hay hết, nếu hết thì
sao và nếu cồn thì ở đâu?... Những câu hỏi như vậy luôn được đặt ra ở mức
độ khác nhau đối với con người từ thời nguyên thủy cho đến ngày nay và cả
mai sau. Như vậy, sự khách quan cũng mang trong nó sự tồn tại thích nghi
giữa tự nhiên, xã hội, không gian và thời gian.
Đặc tính của tư duy con người là muồn biết tận cùng, hoàn toàn đầy
đủ, nhưng tri thức mà con người và cả loài người có được luôn có hạn, trong
khi thế giới thì vô hạn. Phải chăng đó là mấu chốt của sự tranh luận mãi mà
không đi đến nhất quán, buộc con người phải tin vào một cái gì đó, vật chất
hay tinh thần?
Quá trình tìm tòi giải đáp những câu hỏi như trên đã hình thành ở con
người – những quan niệm nhất định, trong đó những yếu tố về đức tin, niềm
vui, cảm xúc, trí tuệ, tri thức… hòa quyện với nhau trong một khổi thống
nhất. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, song, tri
thức chỉ gia nhập vào thế giới quan khi đã trở thành niềm tin của con người
qua sự thể nghiệm lâu dài trong cuộc sống của nó. Sự hình thành đức tin là
do mơ ước về một cội nguồn, còn sự hình thành lý tưởng là trình độ phát
triển cao của trí tuệ nhìn nhận về thế giới quan.
Toàn bộ những quan niệm về thế giới, về vị trí của con người trong
thế giới đó, về chính bản thân.'và cuộc sống (sống và chết) của con người và
loài người hợp thành thế giới quan của một con người, một cộng đồng người
trong mỗi thời đại nhất định. Như vậy, thế giới quan bao hàm nguồn gốc con
người, mối quan hệ của con người, tức là nhân sinh quan và toàn bộ những
quan niệm về cuộc sống của con người, loài người sinh ra con người.
Tin vào nguồn gốc phát sinh ra con người từ đức tin là phương pháp cảm
nhận thế giới rất đặc trưng của logic hệ thống đơn giản, có từ "tư duy
Quan điểm khách quan của Triết học - Trang 2
Quan điểm khách quan của Triết học - Người đăng: Huỳnh Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quan điểm khách quan của Triết học 9 10 199