Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ Việt Nam Nhật Bản (1973 2010)

Được đăng lên bởi ngonluatinhban150892
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2010)

Việt Nam và Nhật Bản là hai nước châu Á có nhiều nét tương đồng về địa lý tự
nhiên và đời sống văn hóa - xã hội nên từ nhiều thế kỷ qua, đã có các mối quan hệ
giao lưu, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập chính
thức quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản (21-9-1973 - 21-92010), bài viết sẽ phân tích khái quát tiến trình phát triển của mối quan hệ hợp tác
về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước, nhất là từ khi Việt Nam tiến hành công
cuộc đổi mới đến nay.
Quan hệ chính trị
Từ năm 1993 đến nay, đã có nhiều cuộc thăm chính thức lẫn nhau của lãnh đạo cấp
cao hai nước. Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản và phái đoàn chính phủ
chính thức sang thăm Việt Nam 5 lần. Đó là các chuyến thăm của Thủ tướng
T.Mu-ra-y-a-ma (tháng 8-1994), Thủ tướng R.Ha-si-mô-tô (tháng 1-1997), Thủ
tướng K.O-bu-chi (tháng 12-1998), Thủ tướng J.Côi-dư-mi (tháng 4-2002) và Thủ
tướng S.A-bê (tháng 11-2006). Hoàng tử Nhật Bản K. A-ki-si-no cũng đã thăm
Việt Nam (tháng 6-1999). Kể từ chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Võ Văn
Kiệt (tháng 3-1993), hằng năm liên tục có các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà
lãnh đạo cấp cao của hai nước.
Về phía Việt Nam, đó là chuyến thăm của các đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười
(tháng 4-1995); Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 3-1999; tháng 6-2001, tháng 42003, tháng 12-2003, tháng 6-2004 và tháng 7-2005); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Văn An (tháng 5-2002); Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 10-2002).v.v..
Sau các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản J.Côi-dư-mi (tháng 42002) và chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông
Đức Mạnh (tháng 10-2002), quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên một nấc
thang mới với tinh thần: "Cùng hành động, cùng tiến bước, thúc đẩy quan hệ ổn
định lâu dài và tin cậy lẫn nhau". Năm 2004, hai nước ký Tuyên bố chung vươn tới
tầm cao mới của quan hệ đối tác bền vững. Tháng 10-2006, sau chuyến thăm Nhật
Bản của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên cũng quyết định tiến
hành cuộc Đối thoại Đối tác Chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất vào

tháng 12 năm 2010 nhằm thảo luận một cách toàn diện về các vấn đề chính trị,
ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Đối thoại trên đã đóng góp tích cực vào hòa
bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 11-2007 là chuyến thăm
Nhật Bản lần đầu tiên của Nguyên thủ Nhà nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết
lập quan hệ ngoại giao năm 1973. ...
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2010)
Việt Nam và Nhật Bản là hai nước châu Á có nhiều nét tương đồng về địa lý tự
nhiên và đời sống văn hóa - xã hội nên từ nhiều thế kỷ qua, đã có các mối quan hệ
giao lưu, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập chính
thức quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-
2010), bài viết sẽ phân tích khái quát tiến trình phát triển của mối quan hệ hợp tác
về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước, nhất là từ khi Việt Nam tiến hành công
cuộc đổi mới đến nay.
Quan hệ chính trị
Từ năm 1993 đến nay, đã có nhiều cuộc thăm chính thức lẫn nhau của lãnh đạo cấp
cao hai nước. Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản và phái đoàn chính phủ
chính thức sang thăm Việt Nam 5 lần. Đó là các chuyến thăm của Thủ tướng
T.Mu-ra-y-a-ma (tháng 8-1994), Thủ tướng R.Ha-si-mô-tô (tháng 1-1997), Thủ
tướng K.O-bu-chi (tháng 12-1998), Thủ tướng J.Côi-dư-mi (tháng 4-2002) và Thủ
tướng S.A-bê (tháng 11-2006). Hoàng tử Nhật Bản K. A-ki-si-no cũng đã thăm
Việt Nam (tháng 6-1999). Kể từ chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Võ Văn
Kiệt (tháng 3-1993), hằng năm liên tục có các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà
lãnh đạo cấp cao của hai nước.
Về phía Việt Nam, đó là chuyến thăm của các đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười
(tháng 4-1995); Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 3-1999; tháng 6-2001, tháng 4-
2003, tháng 12-2003, tháng 6-2004 và tháng 7-2005); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Văn An (tháng 5-2002); Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 10-2002).v.v..
Sau các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản J.Côi-dư-mi (tháng 4-
2002) và chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông
Đức Mạnh (tháng 10-2002), quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên một nấc
thang mới với tinh thần: "Cùng hành động, cùng tiến bước, thúc đẩy quan hệ ổn
định lâu dài và tin cậy lẫn nhau". Năm 2004, hai nước ký Tuyên bố chung vươn tới
tầm cao mới của quan hệ đối tác bền vững. Tháng 10-2006, sau chuyến thăm Nhật
Bản của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên cũng quyết định tiến
hành cuộc Đối thoại Đối tác Chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất vào
Quan hệ Việt Nam Nhật Bản (1973 2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ Việt Nam Nhật Bản (1973 2010) - Người đăng: ngonluatinhban150892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quan hệ Việt Nam Nhật Bản (1973 2010) 9 10 154