Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý CNTT tại trường THPT Trần Phú Bà Rịa Vũng Tàu

Được đăng lên bởi ngocphi30091993
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC – TH.S TRẦN KIỀU DUNG

MỤC LỤC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

3

1. Lý do pháp lý-----------------------------------------------------------------------------------------------------3
2. Lý do về lý luận--------------------------------------------------------------------------------------------------3
3. Lý do thực tiễn---------------------------------------------------------------------------------------------------4

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ

4

1. Khái quát về trường THPT Trần Phú----------------------------------------------------------------------4
2. Thực trạng ứng dụng CNTT tại trường--------------------------------------------------------------------5
2.1. Cơ sở vật chất-----------------------------------------------------------------------------------------------5
2.2. Thực trạng---------------------------------------------------------------------------------------------------5
3. Phân tích SWOT-------------------------------------------------------------------------------------------------5
3.1. Thuận lợi-----------------------------------------------------------------------------------------------------5
3.2. Khó khăn-----------------------------------------------------------------------------------------------------6
3.3. Cơ hội---------------------------------------------------------------------------------------------------------6
3.4. Thách thức---------------------------------------------------------------------------------------------------6
4. Kinh nghiệm thực tế--------------------------------------------------------------------------------------------7

III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 8
IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

10

1. Kết luận----------------------------------------------------------------------------------------------------------10
2. Kiến nghị---------------------------------------------------------------------------------------------------------11

BÙI NGỌC PHI – MSSV: 1156120101

2

QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC – TH.S TRẦN KIỀU DUNG

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do pháp lý
CNTT cũng thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đổi mới trong giáo dục, tạo ra công nghệ
giáo dục (Educational Technology) với nhiều thành tựu rực rỡ. CNTT làm thay
đổi nội dung, hình thức và phương pháp dạy học một cách phong phú. Các hình
thức dạy học như dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi
mới trong môi trường công nghệ thông tin. Mối giao lưu giữa người và máy đã
trở thành tương tác hai chiều với các phương tiện đa truyền thông (multimedia)
như âm thanh,...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý CNTT tại trường THPT Trần Phú Bà Rịa Vũng Tàu - Người đăng: ngocphi30091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quản lý CNTT tại trường THPT Trần Phú Bà Rịa Vũng Tàu 9 10 348