Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi nguyenthaonguyen-ulsa
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2184 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Bảo hiểm xã hội (BHXH) xuất hiện trên thế giới từ khá sớm và đã nhanh
chóng trở thành công cụ quan trọng của hầu hết các nước trong việc đảm bảo
an sinh xã hội. BHXH có vai trò to lớn và quan trọng như thế bởi lẽ đối tượng
và phạm vi bao phủ của nó vô cùng rộng lớn, tác động đến hầu hết mọi thành
viên trong xã hội.
Ở Việt Nam, ngay từ khi mới thành lập Nhà nước (1945) BHXH đã được
quan tâm thực hiện. Trải qua nhiều thời kì, giai đoạn phát triển đến nay chính
sách BHXH đã tương đối hoàn thiện. Cùng với sự phát triển không ngừng của
đời sống kinh tế xã hội đất nước thì đối tượng tham gia BHXH cũng ngày
càng được mở rộng. Sự phát triển mở rộng không ngừng của đối tượng tham
gia đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho các cơ quan thực hiện BHXH trong công tác
quản lý.
BHXH cấp tỉnh là 1 bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý của
BHXH Việt Nam, thực hiện tốt hoạt động ở cấp tỉnh thì mới đảm bảo cho việc
thực hiện của cả hệ thống. Đặc biệt trong công tác quản lý đối tượng tham gia,
BHXH cấp tỉnh có vai trò rất quan trọng, bởi đây chính là cơ quan trực tiếp
quản lý hầu hết các đối tượng tham gia. Chính vì lí do này nên trong quá trình
nghiên cứu về QUẢN TRỊ BHXH em đã lựa chọn tìm hiểu đề tài “ Thực
trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh
Hà Nam” nhằm hiểu rõ hơn về công tác quản lý của BHXH tỉnh Hà Nam
nói riêng và của các BHXH cấp tỉnh nói chung trong hệ thống BHXH Việt
Nam qua đó đóng góp một vài ý kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả của
công tác quản lý BHXH tại tỉnh Hà Nam.
Nội dung đề tài gồm 3 phần chính:
1

Chương 1: Khái quát chung về quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt
buộc.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt
buộc tại tỉnh Hà Nam.
Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của
công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại tỉnh Hà Nam.
Em xin chân thành cảm ơn cô Mai Thị Dung đã hướng dẫn, giúp đỡ em
trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này. Mặt khác, trong quá trình học
tập, nghiên cứu đề tài, do còn nhiều hạn chế về thời gian, kiến thức và trình độ
nhận thức nên chắc chắn em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất
mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cám ơn !!

2

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM
GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
I. Cơ sở khoa học của việc quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
1. Khái niệm.
BHXH đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm ở nhiều quốc gia trên thế
giới. Ở Việt Nam, BHXH cũng đã trải...
LỜI NÓI ĐẦU
Bảo hiểm hội (BHXH) xuất hiện trên thế giới từ khá sớm và đã nhanh
chóng trở thành công cụ quan trọng của hầu hết các nước trong việc đảm bảo
an sinh xã hội. BHXH có vai trò to lớn và quan trọng như thế bởi lẽ đối tượng
phạm vi bao phủ của cùng rộng lớn, tác động đến hầu hết mọi thành
viên trong xã hội.
Ở Việt Nam, ngay từ khi mới thành lập Nhà nước (1945) BHXH đã được
quan tâm thực hiện. Trải qua nhiều thời , giai đoạn phát triển đến nay chính
sách BHXH đã tương đối hoàn thiện. Cùng với sự phát triển không ngừng của
đời sống kinh tế hội đất nước thì đối tượng tham gia BHXH cũng ngày
càng được mở rộng. S phát triển mở rộng không ngừng của đối tượng tham
gia đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho các cơ quan thực hiện BHXH trong công tác
quản lý.
BHXH cấp tỉnh 1 bộ phận quan trọng trong hệ thống quản của
BHXH Việt Nam, thực hiện tốt hoạt động ở cấp tỉnh thì mới đảm bảo cho việc
thực hiện của cả hệ thống. Đặc biệt trong công tác quản lý đối tượng tham gia,
BHXH cấp tỉnh vai trò rất quan trọng, bởi đây chính quan trực tiếp
quản lý hầu hết các đối tượng tham gia. Chínhdo này nên trong quá trình
nghiên cứu về QUẢN TRỊ BHXH em đã lựa chọn tìm hiểu đề tài Thực
trạng công tác quản đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh
Nam” nhằm hiểu hơn về công tác quản của BHXH tỉnh Nam
nói riêng của các BHXH cấp tỉnh nói chung trong hệ thống BHXH Việt
Nam qua đó đóng góp một vài ý kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả của
công tác quản lý BHXH tại tỉnh Hà Nam.
Nội dung đề tài gồm 3 phần chính:
1
Quản Trị bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị bảo hiểm xã hội - Người đăng: nguyenthaonguyen-ulsa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Quản Trị bảo hiểm xã hội 9 10 745